Sutra isplata nacionalnih mirovina: Velik broj odbijenih zahtjeva jer siromasi nemaju račun u banci

Josip Mihaljević
15. travnja 2021.
Novosti
A- A+

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestio je da će se u petak 16. travnja biti isplata nacionalnih naknada za starije. U trećoj isplati novce će dobiti 4592 korisnika.

siromaštvo

Foto: Unsplash

U petak 16. travnja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za ožujak, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U trećoj isplati ‘nacionalnu mirovinu’ dobit će 4592 korisnika koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama.

Velik broj odbijenih zahtjeva

Jasna Petrović: "Pa što ne šaljete te mizerne naknade i mirovine poštom?"

Zanimljiva je i šira slika glede prijava i obrađenih zahtjeva. Do 31. ožujka HZMO je zaprimio 8659 zahtjeva za nacionalnom naknadom za starije, od čega je još u obradi 1011 zahtjev “koje nije bilo moguće riješiti zbog nedostajućih podataka i nepotpunih zahtjeva. Kako nam je otkrila predsjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike Jasna Petrović, razlog velikom broju odbijanja zahtjeva je zaista tužan. Radi se o ljudima koji nemaju ni račun u banci pa samo zbog toga ne mogu ostvariti pravo na ovu naknadu. Zbog toga se predstavnici umirovljenika bore da se taj uvjet u potpunosti ukine te da se umjesto preko poslovnih računa tim ljudima omogući dostava poštom.

Dakle, od 8659 zahtjeva u potpunosti ih je obrađeno 4592. Kada izuzmemo još 1011 zahtjev koji je u obradi, imamo najmanje 3056 ljudi kojima je zahtjev za nacionalnom naknadom odbijen jer ne ispunjavaju propisane uvjete.

Najviše korisnika dolazi iz Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava

Podsjećamo, pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  •  da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800,00 kn
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Prijave se mogu podnijeti bilo kada, osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

 

Sutra isplata nacionalnih mirovina: Velik broj odbijenih zahtjeva jer siromasi nemaju račun u banci
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap