Sindikat umirovljenika ima vrlo ambiciozan program: Pogledajte njihovih 47 točaka!

Jasmina Grgurić Zanze
23. svibnja 2022.
Novosti
A- A+

Sindikat umirovljenika Hrvatske aktivno zastupa interese starijih građana tako što svoje zahtjeve redovno komuniciraju i prema javnosti i prema Vladi. Premda država često nema sluha za predstavnike umirovljenika, mnoge stvari pomaknule su se s mrtve točke. Za 2022. godinu SUH ima vrlo ambiciozan program rada sačinjen od 47 točaka.

Jasna Piletić

Foto: Jasna A. Petrović u razgovoru s ministrom Piletićem | Mirovina.hr

Povećanje mirovina za deset posto, povoljniji model usklađivanja, minimalna mirovina u visini 40 posto prosječne plaće, dostava mirovina poštom, subvencioniranje smještaja u domovima za starije… Samo su to neki od ukupno 47 zahtjeva koje je u svoje programske ciljeve za ovu godinu uvrstio Sindikat umirovljenika Hrvatske.

Zašto umirovljenici traže 10 posto veće mirovine? "Glad, poniženje, bijeda, očaj"

Najveća predstavnička udruga starijih građana dosad je uspjela napraviti određene promjene na korist umirovljenika. Inicijative ne nedostaje, no nedostaje političkog sluha za njihovo izvršavanje, što ne znači da treba prestati neumorno ukazivati i zahtijevati promjene, jer je i ona najmanja važna kako bi umirovljenici živjeli što dostojnije, pogotovo danas kada je udio mirovine u prosječnoj plaći manji nego ikada, a inflacija ruši sve rekorde. Nadolazeće usklađivanje u srpnju, sasvim je jasno, neće moći namiriti realnu razliku u poskupljenju troškova života.

Program rada SUH-a u 2022. prenosimo u cijelosti:

1. Očuvati prvi mirovinski javni stup, temeljen na međugeneracijskoj solidarnosti, s elementima solidarnosti i redistributivnosti;

2. Transformirati obvezni drugi mirovinski stup u dobrovoljni – omogućiti prijelaz iz prvog u drugi stup (sada je to moguće samo u trenutku umirovljenja);

3. Ojačati kaznenu odgovornost za neplaćanje mirovinskih doprinosa;

4. Povećanje mirovina za 10 posto onima koji su umirovljeni nakon 1.1.1999., s obračunom razlike od dana umirovljenja, a zbog pogrešno izračunate prve vrijednosti AVM;

5. Hitno uvesti novi varijabilni model usklađivanja mirovina, tako da se usklađuju u 100-postotnom iznosu prema povoljnijem indeksu rasta plaća ili cijena, s dodatnim socijalnim elementom – indeks od 120 posto na mirovine do 2.000 kuna, a 110 posto na mirovine od 2.000 do 4.000 kuna;

6. Uvesti minimalnu mirovinu, i to u visini 40 posto od minimalne bruto plaće za osnovnih 15 godina staža, na što se za svaku daljnju godinu dodaje po jedan AVM;

7. Zalaganje za prevođenja prijevremene starosne mirovine u starosnu mirovinu po ispunjenju uvjeta dobi;

8. Povećati nacionalnu naknadu za starije osobe na najmanje 1,000 kuna osnovice;

9. Uvesti kompenzacijske mjere za žene i muškarce za skrb o djeci, invalidima i starima i to po godinu dana dodatnog staža po osobi u skrbi – za postojeće i buduće umirovljenike;

10. Hitno proširiti pravo na šest dodatnih mjeseci staža po djetetu na sve umirovljene žene/roditelje, a ne samo na umirovljene nakon 1.1.2019.;

11. Uvesti institut njegovatelja uz plaću za potrebite starije članove obitelji;

12. Uvesti pravo na bolovanje zbog starijeg člana obitelji;

13. Pravo svim umirovljenicima na različite oblike rada bez obustave mirovine, i to uz jednake uvjete za sve – pola mirovine za rad u punom radnom vremenu, te puna mirovina za pola radnog vremena;

14. Izjednačiti pravo na bolovanje za umirovljene radnike i druge radnike;

15. Uvesti novi model obiteljske mirovine – 80 posto mirovine preminulog partnera ili zadržavanje vlastite mirovine te dodavanje 10 – 50 posto mirovine preminulog partnera, ovisno o prihodovnim kriterijima oba partnera;

16. Ukinuti institut dosmrtnog uzdržavanja i detaljnije Zakonom o obveznim odnosima regulirati institut doživotnog uzdržavanja (registar, ograničenje broja ugovora, te propisati hitan postupak Zakonom o parničnom postupku itd.);

17. Ukinuti obvezu plaćanja alimentacije djedovima i bakama za slučaj neplaćanja od strane potomka;

18. Ustanoviti Ured pravobranitelja za starije osobe;

19. Uvesti obvezne savjete/vijeća/povjerenstva za umirovljenike i starije osobe pri svim županijama, općinama i lokalnim samoupravama;

20. Zadržati i razvijati institut Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe;

21. Imati predstavnike u upravnim vijećima HZMO-a i HZZO-a te u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača;

22. Vratiti pravo na besplatnu dostavu mirovina poštom za sve umirovljenike i primatelje nacionalne naknade za starije osobe koji to zatraže;

23. Ukinuti naknade na isplatu mirovina na bankomatima i bankarskim šalterima;

24. Jamčiti prethodnu obavijest o ovrhama/ustegama iz mirovine;

25. Promijeniti ovršni zakon s ciljem pojeftinjenja i pojednostavljenja ovršnog postupka, te uz promjenu redoslijeda plaćanja (prvo glavnica, pa troškovi kamata);

26. Onemogućiti ovrhu nad jedinom nekretninom;

27. Onemogućiti ovršivanje iznad utvrđenog minimum za život (npr. iznad linije siromaštva, sada 2.927 kn);

28. Ne uvoditi porez na nekretnine, jer bi doveo do pljačke i daljnjeg siromašenja starijih;

29. Provesti cjelovitu reviziju svih mirovina po posebnim propisima, kao i sustava paramirovinskih dodataka na mirovine;

30. Provesti reviziju mirovina prema ZOMO na reprezentativnom uzorku (prevencija korupcije i kriminala);

31. Razdjel mirovina na dio stečen radom i prema posebnim propisima izvršiti na pojedinačnoj razini;

32. Ukinuti dodatni zdravstveni doprinos od 1 i 3 posto; a do ukidanja promijeniti način obračuna kod doprinosa od 3 posto samo na razliku iznad prosječne neto mirovine u prvih 8 mjeseci prethodne godine;

33. Do daljnjega ne povisivati dopunsko zdravstveno osiguranje na terete HZZO;

34. Protiv privatizacije zdravstvenog sustava i zdravstvenog osiguranja, te podjele zdravstvenih usluga na one za bogate i one za siromašne;

35. Omogućiti usluge u privatnim zdravstvenim kapacitetima na trošak HZZO-a za sve preglede koji su hitni ili se čekaju više od dva mjeseca;

36. Očuvati državni osiguravateljni sustav (dopunsko i dodatno osiguranje);

37. Razvijati HRMOD (Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo) koje pruža veće jamstvo sigurnosti novaca za isplatu mirovina iz drugog stupa;

38. Razviti inovativni sustav palijativne skrbi kao spoj sustava zdravstva i socijale;

39. Uvesti javne programe za dostojanstveni kraj života (hospiciji);

40. Održati i razviti sustav institucionalne skrbi i smještaja (državni i decentralizirani domovi) uz priuštive cijene; te provesti kategorizaciju i specijalizaciju;

41. Subvencionirati smještaj u svim domovima za starije osobe (županijskim, privatnim i obiteljskim) i to prema socijalnim kriterijima (prihodovni i imovinski status);

42. Uvesti strože kriterije za davanje dopusnica obiteljskim i privatnim domovima;

43. Decentralizirati i bitno osnažiti socijalnu inspekciju za domove;

44. Uz inspekcijski, uvesti i civilni nadzor nad smještanim kapacitetima;

45. Promovirati dostupnost informacija o pravima starijih osoba;

46. Očuvati javni prijevoz sa subvencijama za starije osobe i umirovljenike;

47. Raditi na zajedništvu s drugim umirovljeničkim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap