Registar ugovora o uzdržavanju trebao bi stati na kraj varanju starijih i nemoćnih osoba

Jasmina Grgurić Zanze
22. ožujka 2024.
Novosti
A- A+

Registar ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju trebao bi uvesti red u sferu koja je često bila zloupotrebljavana na štetu starijih osoba. Sada će se jasno vidjeti tko, što i s kim točno potpisuje, a što će preko javnih bilježnika moći provjeriti i osobe koje sklapaju ugovor. Registar neće biti javan, a potvrdu o podacima iz Registra trebat će platiti javnim bilježnicima 10 eura. Javno savjetovanje za građane je u tijeku.

Ilustracija: Rawpixel

Pravilnik o Registru ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, o čemu smo već ranije pisali ovdje, pušten je ovih dana u javno savjetovanje. Ugovori o uzdržavanju desetljećima su zloupotrebljavani tako što su starije osobe njihovim potpisivanjem često ostajale bez imovine, a zauzvrat ne bi dobile obećanu brigu i skrb. Prevare su česte čak i među užim članovima obitelji, a posebno su pritom štetni ugovori o dosmrtnom uzdržavanju, jer imovina drugoj osobi pripada odmah nakon njegova potpisivanja. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, imovina uzdržavatelju pripada tek nakon smrti uzdržavane osobe.

Elektronički registar neće biti javan

U pravom planu su ruke koje potpisuju ugovor
Otvoreno pismo SUH-a: Ministru nabrojili 10 točaka što treba učiniti s ugovorima o uzdržavanju

Sindikat umirovljenika Hrvatske godinama je upozoravao na zloupotrebe, često proizašle iz nerazumijevanja razlike između ove dvije vrste ugovora. Zbog toga su tražili da se ugovori o dosmrtnom uzdržavanju ukinu, ali to nije zaživjelo. Jednako tako, nije uveden ni traženi nadzor uzdržavanja po sklapanju ugovora, a sporovi o raskidanju neće se, kako je tražio SUH, ipak rješavati žurnim sudskim sporovima, poput onih radničkih.

Registar će sadržavati podatke o osobama koje su sklopile, ali i izmijenile te raskinule ugovor o uzdržavanju. Također, bit će vidljivo i je li pokrenut postupak zbog utvrđivanja njegove ništetnosti, poništenja ili raskida ugovora, načinu pravomoćnog okončanja postupka te prestanku obveza po ugovoru o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Bit će tu i podaci o javnom bilježniku ili sudu koji je ugovor sastavio, potvrdio ili ovjerio.

Hrvatska javnobilježnička komora zadužena je za vođenje Registra u elektroničkom obliku, ali on neće biti javan. Kako bi se osigurala mogućnost provjere broja primatelja uzdržavanja s kojima je davatelj uzdržavanja sklopio ugovore o doživotnom uzdržavanju i ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, pravo uvida u podatke upisane u Registar imaju javni bilježnici, sudovi i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Javnom bilježniku 10 eura za izdavanje potvrde

Na zahtjev osobe upisane u Registar, javni bilježnik ili nadležni sud ovlašten je izdati potvrdu o podacima u Registru. Svaka osoba uz predočenje identifikacijske isprave može za sebe ishoditi potvrdu o podacima iz Registra. Za upis u Registar plaća se naknada od 20 eura, a platiti je mora davatelj uzdržavanja.  Za izdavanje potvrde o podacima u Registru javni bilježnik ima pravo na nagradu u iznosu od 10 eura. To znači da ako osoba želi provjeriti ima li njezin uzdržavatelj već sklopljene ugovore o uzdržavanju, to će je koštati.

Zanimljivo je kako se dosad u javnom savjetovanju, koje se nalazi na ovoj poveznici, pojavilo svega par komentara, u kojima se traži da nagrada javnim bilježnicima za upis podataka u Registar iznosi 50 do 60 eura. Uvođenju registra prethodile su izmjene Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnom postupku u prosincu. Svaki će davatelj uzdržavanja moći sklopiti najviše tri ugovora. Zakonske izmjene propisuju da u ugovoru mora biti jasno određeno gdje će uzdržavana stranka živjeti i tko će to stanovanje financirati, ako je primjerice riječ o smještaju u domu za starije osobe.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap