Provjerite uvjete: Žene sve kasnije idu u prijevremenu i starosnu mirovinu

Jasmina Grgurić
9. rujna 2019.
Novosti
A- A+

Buduća umirovljenica Ankica ima 57 godina. Iza sebe broji 32 godine radnog staža u proizvodnji. Sakupila bi ih ona i više da zbog zatvaranje jedne tvornice nije morala prijeći u drugu, a između toga godinama čekati novi posao. Uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu ima, raditi fizički snage više nema. No, ne planira ranije ni u starosnu prema prijelaznom razdoblju za žene, iako je do nje još dalek put. Raditi, kaže, mora do samog kraja, jer će joj mirovina u suprotnom biti trostruko manja od plaće, a obaveza za podmiriti je još mnogo…

Ilustracija: Pixabay

Mirovinskom reformom promijenjeni su uvjeti za odlazak žena u prijevremenu i starosnu mirovinu. Životna dob, kao i potrebne godine staža, ubrzani su sa svaka tri na četiri mjeseca, koliko po godini moramo raditi dulje. Tako ćemo za osam godina u mirovinu ići čak tri godine kasnije, uz postepena godišnja povećanja do tada. Za našu umirovljenicu Ankicu to znači jednako toliko duže čekanje do starosne mirovine.

Produljenje radnog vijeka za pet godina

Za odlazak u starosnu mirovinu potrebno je napuniti 65 godina i imati najmanje 15 godina radnog staža. U prijelaznom razdoblju do 2026. godine, žene mogu u mirovinu ići ranije, ali ta se granica neprestano podiže. Da bi otišla ove godine u mirovinu, radnica mora imati 62 godine i četiri mjeseca, iduće godine 62 godine i osam mjeseci i tako dalje svake godine po četiri mjeseca, a 2027. će morati imati 65 godina kada se izjednačavaju uvjeti za žene i muškarce. No, tu nije kraj.

Prema sadašnjem zakonu, od 1. siječnja 2028. do 31. prosinca 2032. godine, i muškarcu i ženi,  uvjet starosne dobi za starosnu mirovinu povećava se dalje za četiri mjeseca svake godine. To znači da ćemo za deset godina u mirovinu ići tek sa 65,8 godina, a krajnje 2033. sa 67 godina.

Kada pogledamo u usporedbi s današnjim uvjetima žena za odlazak u starosnu mirovinu, riječ je o produljenju radnog vijeka za čak pet godina!

Prijevremena sve kasnije uz penalizaciju

Ništa bolja situacija nije ni s prijevremenom mirovinom, koja uz pomicanje dobi i godina staža kao uvjeta za umirovljenje, sa sobom nosi i breme penalizacije, odnosno umanjenja za 0,3 posto po mjesecu ranijeg odlaska, što za maksimalnih pet godina znači čak 18 posto manju mirovinu.

Ove godine žena može u prijevremenu mirovinu otići ako je napunila 57 godina i četiri mjeseca, uz 32,4 godine radnog staža. Granica se za oba uvjeta, dob i staž, pomiče godišnje po četiri mjeseca, znači 2027. godine, do kada traje prijelazno razdoblje, žene će u prijevremenu mirovinu moći tek sa 60 godina života i 35 staža!

U razdoblju od 1. siječnja 2028. do 31. prosinca 2032. uvjet starosne dobi i za muškarce i za žene povećava se za četiri mjeseca svake godine. Tada će se potrebne godine staža kao uvjet zadržati na 35, ali za deset godina morat ćemo imati 60,8 godina kako bismo otišli u prijevremenu mirovinu, odnosno 61,8 2032. godine, gotovo jednako koliko je danas potrebno za odlazak u starosnu mirovinu, uz penalizaciju!