Koja zanimanja spadaju pod beneficirani radni staž? Evo popisa

Josip Mihaljević
18. listopada 2018.
Novosti
A- A+

Mirovinska reforma, između ostalog, predviđa i bitno drugačije uvjete za ostvarivanje beneficiranog radnog staža, odnosno staža osiguranja s povećanim trajanjem. Riječ je o zaposlenicima koji rade na osobito poslovima, a njima će se za svakih 12 mjeseci radnog staža računati kao da su radili više od 12 mjeseci.

beneficirani radni staž

Foto: Radnik u željezari za svakih 12 mjeseci ostvarit će 14 mjeseci radnog staža | Pexels

Mirovinskom reformom predviđeno je ukidanje benefikacije za čak 43 radna mjesta, dok za 52 radna mjesta ostaje benefikacija. Osim što su ih gotovo pola izbrisali s popisa, ovima kojima ostaju bitno su smanjeni uvjeti benefikacije.

Tako je za većinu zanimanja koja su ostala u Zakonu beneficirani radni staž “skresan” za nekoliko mjeseci. Primjerice, zaposlenici koji rade na pripremi i preradi kalupnih mješavina (taljenje, lijevanje, istresanje) za svakih 12 mjeseci osiguranje važilo na 15 mjeseci, a prema novom Zakonu će važiti 14 mjeseci.

Promjene su nastale nakon stručne revizije svih radnik mjesta i zanimanja, a proveo ju je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

U tekstu ćemo usporediti prijašnji Zakon s novim, a popis zanimanja je na nekim mjestima doista čudan.

Radnici u rudnicima

Po prijašnjem zakonu, zaposlenici koji rade u rudnicima ugljena u neposrednoj proizvodnji na podzemnim poslovima za svakih 12 mjeseci imali su pravo na staž osiguranja kao 18 mjeseci.

U novom zakonu ne piše ništa o radnicima u rudnicima, tako da možemo zaključiti da je njima beneficirani radni staž ukinut.

Radnici u željezarama

“Preživjeli” su jedino radna mjesta talioničara i ljevača u čeličanama, koji za svakih 12 mjeseci imaju staž osiguranja kao 14 mjeseci

Što se tiče radnika u valjaonicama čelika na ručnom uvođenju i vezanju toplovaljane trake, kao i radnicima u kovačnicama željeza – u novom Zakonu ne piše ništa. Beneficirani radni staž im je ukinut.

Radnici u proizvodnji olovnih akumulatora i radnici u proizvodnji ferolegura i elektroda

O njima ništa u novom Zakonu, tako da im je beneficirani radni staž ukinut.

Radnici u ljevaonicama

Zaposlenici koji rade na čišćenju odljevaka, ručnoj izradi kalupa, ručnom istresanju odljevaka te izbijanju jezgara ručno i pneumatskim alatima skraćen je beneficirani radni staž sa 16 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Zaposlenici koji rade na pripremi i preradi kalupnih mješavina: taljenju, lijevanju, istresanju i izradi jezgara s hladnim postupkom skraćen je beneficirani radni staž s 15 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Što se tiče radnih mjesta zaposlenika koji rade na čišćenju odljevaka (osim brušenjem), na poluautomatskoj izradi kalupa, na izradi jezgara s toplim postupkom, na vatrostalnom održavanju peći i lonaca za lijevanja, ručnoj manipulaciji teretom te radna mjesta brigadira koji najmanje 80% stvarnog radnog vremena provedu u pogonu ljevaonice i čistionice, beneficirani radni staž ostaje netaknut.

Za svakih 12 mjeseci staža, računat će im se 14 mjeseci.

Radnici u proizvodnji nemetala, radnici u proizvodnji vatrostalnog materijala

O njima također ništa u novom Zakonu, tako da im je beneficirani radni staž ukinut.

Radnici u proizvodnji stakla

Zaposlenici koji rade na nabiranju staklene mase i staklopuhača na ručnom formiranju staklenih proizvoda: smanjeno s 18 na 16 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Radno mjesto rukovatelja strojevima s najmanje šest sekcija i dvostrukom kapi: ostaje 15 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža. 

Radna mjesta zaposlenika koji radne na ručnoj i nemehaniziranoj pripremi i ubacivanju smjese u staklarsku peć: smanjeno s 15 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža. 

Što se tiče radnog mjesta furkista na izvlačenju ravnog stakla na furko strojevima, radnog mjesta zidara i šamotera na vrućim remontima i generalnim remontima staklenih peći – beneficirani radni staž im je ukinut. 

Radnici u pomorskoj brodogradnji

Zaposlenici koji rade na čišćenju hrđe i premazivanju brodskih elemenata u brodskom trupu dobili su smanjenje sa 16 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Brodomonteri na predmontaži i montaži brodskog trupa, brodoskelari i elektrozavarivači dobili su smanjenje s 15 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Radnici s pneumatskim alatima, brodocjevari, brodokotlari, brodoizolateri, brodoličioci, brodobravari-limari i strojomonteri ostaju netaknuti, za svakih 12 mjeseci računa se staž kao 14 mjeseci. 

Radnici u proizvodnji nafte

Klinaši i tornjaši na bušenju na remontu ostaju na 15 mjeseci za svakih 12 mjeseci rada.

Motoristi na bušenju i radno mjesto vođe smjene i pomoćnika vođe smjene dobili su smanjenje s 15 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci rada.

Radnici u proizvodnji kompleksnih NPK umjetnih gnojiva

Rukovatelji reaktorom i pomoćnici rukovatelja reaktorom su ostali netaknuti, računat će im se 14 mjeseci staža za svakih 12 mjeseci staža.

S druge strane, rukovatelji sferodizerom i pomoćnici rukovatelja sferodizerom su izbačeni iz zakona. Beneficirani radni staž im je bio 14 mjeseci za svakih 12 mjesec, a sada je ukinut.

Radnici u proizvodnji građevnog materijala

Od pekača klinkera, rukovatelja rostom i radnog mjesta na izradi azbestno-cemetnih ploča i cijevi preživjeli su jedino pekači klinkera. Oni će za svakih 12 mjeseci dobiti 14 mjeseci staža.

S druge strane, rukovatelji rostom i radnici na izradi azbestno-cementnih ploča su izbačeni iz Zakona. Beneficirani radni staž im je ukinut.

Radnici u građevinarstvu

Radna mjesta bušača, minera – palitelja mina, utovarivača i pomoćnih zaposlenika koji najmanje 80% stvarnog radnog vremena godišnje provedu u tunelu čeka 14 mjeseci staža za svakih 12 mjeseci staža. Njihov status ostaje nepromijenjen.

Što se tiče radnog mjesta na gradnji i održavanju dalekovoda, izbačeni su iz Zakona. Beneficirani radni staž im je ukinut.

Radnici u geološkim i rudarskim istraživanjima

Situacija ostaje nepromijenjena: radna mjesta bušača istražnog bušenja i bušača injektirca dobit će 14 mjeseci staža za svakih 12 mjeseci staža.

Radnici u prometu

Radnici u prometu podijeljeni su prema vrsti prometa: u željeznički, cestovni i pomorski. Pomorski se utvrđuju prema Pomorskom zakoniku, a u novom Zakonu ih se ne spominje.

Željeznički promet:

Strojovođe elektrovučnih i dizelvučnih vozila na prugu: smanjuje im se beneficirani radni staž s 18 na 16 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Rukovoditelji manevre i manevristi, prometnici vlakova u ranžirnim stanicama (sa zakonski propisanim odgovarajućim obujmom posla). prometnici vlakova koji reguliraju promet s postavnice, strojovođe na manevarski, pomoćnici strojovođe, prometnici vlakova (kojima prođe više od 32 vlaka u jednoj smjeni prosječno tijekom godine), pregledači vagona i skretničari koji neposredno rukuju skretnicama (s više od 32 vlaka u jednoj smjeni prosječno tijekom godine) – smanjuje im se beneficirani radni staž s 15 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža. 

Cestovni promet:

Vozači teretnih vozila nosivosti jednake ili veće od 7,5 tona – smanjenje beneficiranog radnog staža s 15 na 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža. 

Vozači autobusa u redovitom javnom međugradskom prijevozu, vozači tramvaja i vozači autobusa u gradskom prometu – ostaju netaknuti, 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Radnici u komunalnoj djelatnosti

Dimnjačari koji rade na čišćenju štednjaka po stanovima, dimnjaka na kosim i ravnim krovovima, vađenju čađe iz dimnjaka i čišćenju ložišta centralnog grijanja – ostaju netaknuti, 14 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža. 

Radnici u šumarstvu

Radno mjesto šumskog sjekača ostalo je netaknuto, računat će im se 16 mjeseci za svakih 12 mjeseci staža.

Radnici u pomorskom ribarstvu

Slično je i s pomorskim ribarstvom, gdje će profesionalni ribari ostati netaknuti – za svakih 12 mjeseci staža, računat će im se 15 mjeseci osiguranja.

Radnici u industriji prerade kudjelje i jute, radnici u proizvodnji polivinil-klorida, radnici u proizvodnji i preradi gumenih smjesa

Izbačeni iz Zakona, beneficirani radni staž ukinut.

Radnici u tekstilnoj industriji

Poslužitelji na strojevima za trganje starih tkanina izbačeni su iz Zakona.

Tkalci na tkalačkim strojevima i poslužiteljima strojeva za vlačenje vlakana imat će 14 mjeseci osiguranja za svakih 12 mjeseci staža. 

Radnici na obradi teških strojnih dijelova i alatnih strojeva te radnici u poljoprivrednom zrakoplovstvu

Izbačeni iz Zakona, beneficirani radni staž ukinut.

Radnici na poslovima montaže industrijskih postrojenja

Bravari i zavarivači na izgradnji industrijskih postrojenja, visinski elektrozavarivači i visinski plinski zavarivači te visinski bravari montažeri: situacija nepromijenjena, ostaju na 15 mjeseci osiguranja za svakih 12 mjeseci staža. 

Radnici u kožarsko-prerađivačkoj industriji

Izbačeni iz Zakona, beneficirani radni staž ukinut.

Radnici u proizvodnji kamene vune

Talioničari na kupolnim pećima u stalnom postupku lijevanja: nema promijene, za svakih 12 mjeseci staža dobit će 14 mjeseci osiguranja.

Radnici u kamenolomu

Bušači na ručnom bušenju na lafetnoj i dubinskoj bušilici: smanjuje se benefikacija s 15 na 14 mjeseci osiguranja za svakih 12 mjeseci staža.

Kamenoresci, klesari, vezači, pomoćni zaposlenici te rukovatelji utovarivača – nema promijene, ostaju na 14 mjeseci osiguranja za svakih 12 mjeseci staža. 

Dodatna zanimanja na kojima se računa beneficirani radni staž:

Fiziološke funkcije organizma nakon određenih godina života opadaju u toj mjeri da onemogućavaju uspješno obavljanje poslova zanimanja i na sljedećim radnim mjestima:

1.) plesači klasičnog baleta, plesači suvremenog plesa, baletni majstori

2.) operni pjevač – solist

3.) plesač-pjevač u profesionalnim ansamblima narodnih plesova

4.) pilot aviona i pilot helikoptera

5.) nastavnik motornog letenja i zrakoplovnog jedriličarstva

6.) nastavnik padobranstva

7.) ronilac, ronilac spužvi i koralja te nastavnik ronjenja

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima računa se staž osiguranja kao čak 18 mjeseci. 

8.) dimnjačar i dimnjačar majstor (čišćenje visokih tvorničkih dimnjaka)

9.) kontrolori zračnog prometa s ovlaštenjem za oblasnu nadzornu, oblasnu proceduralnu, prilaznu nadzornu i proceduralnu nadzornu kontrolu

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima računa se staž osiguranja kao 16 mjeseci. 

10.) kontrolori zračnog prometa s ovlaštenjem za aerodromsku vizualnu kontrolu i kontrolori zračnog prometa s ovlaštenjem za aerodromsku instrumentalnu kontrolu

11.) voditelj kabinske posade zrakoplova

12.) član kabinske posade zrakoplova

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima računa se staž osiguranja kao 15 mjeseci.

Izbačeni su: radiotelegrafist (letač), navigator leta, zrakoplovni mehaničar, oblasni radarski kontrolor letenja, oblasni proceduralni kontrolor letenja, prilazni radarski kontrolor letenja, prilazni proceduralni kontrolor letenja,, toranjski kontrolor letenja.

Koja zanimanja spadaju pod beneficirani radni staž? Evo popisa
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap