Odlazite u mirovinu, a svojoj tvrtci tražite novog šefa? Evo o čemu trebate dobro promisliti

Sponzorirani članak
14. lipnja 2024.
Novosti
A- A+

Prijenos upravljanja na profesionalnog menadžera može biti uzbuđujući, ali i zastrašujući događaj. Novi direktor donosi sa sobom svježu perspektivu i potencijalne promjene u načinu vođenja i upravljanja ljudskim resursima. Kada novi direktor preuzima ulogu, važno je da to napravi na pravi način jer tako daje do znanja kako će poduzeće raditi pod njegovim vodstvom.  

Foto: Unsplash

Uvođenje novog menadžera u organizaciju nije samo puko preuzimanje uloge direktora od starog. Novi direktor donosi sa sobom i potencijalne promjene u načinu vođenja i upravljanja ljudskim resursima. To je kompleksan proces koji zahtijeva pažljivo razumijevanje organizacijske kulture i dinamike. Uzimajući u obzir postojanje već utvrđenih vrijednosti, normi i obrazaca ponašanja unutar organizacije. Novi menadžer mora biti svjestan kako će njegova uloga utjecati na te faktore te kako ih može iskoristiti u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Stoga su priprema i približavanje novog direktora postojećoj organizacijskoj kulturi ključni koraci ka uspješnoj tranziciji i dugoročnom uspjehu. 

Upravljanje promjenama zahtijeva mnogo više od samih stručnih vještina. Novi vođa treba biti osviješten o vlastitim emocijama i o emocijama svih ostalih uključenih članova tima. Svjestan je kako njegove riječi mogu utjecati na njihovo raspoloženje i angažman. Također, važno je da zaposlenici budu pravodobno pripremljeni za dolazak novog menadžera kako bi se olakšala tranzicija za sve. Proces prilagodbe na novo vodstvo je dvosmjeran: novi direktor prilagođava se organizacijskoj kulturi, ali isto tako se organizacija i organizacijska kultura prilagođavaju njegovom stilu vođenja. 

Kako izabrati? 

Odluka o izboru menadžera nije samo pitanje trenutka; može biti ključna za budućnost projekta i čak opstanak poduzeća. Pogrešan odabir može imati dugoročne posljedice na organizacijsku kulturu i financijski uspjeh. Stoga je važno istaknuti ključne osobine koje treba tražiti u profesionalnom menadžeru. Iskustvo i ekspertiza su temelj, ali isto tako važne su komunikacijske vještine, pouzdanost, integritet i sposobnost konstruktivnog rješavanja konflikata. Sve ove osobine zajedno čine osnovu za uspješno vođenje projekata i održavanje zdrave organizacijske kulture. 

Pripremite zaposlenika na novog menadžera 

Kako bi se osigurala uspješna tranzicija na novog direktora, osim prijenosa znanja i iskustva, važno je također naglasiti važnost učinkovite komunikacije. Novi direktor trebao bi aktivno slušati i pokazati empatiju prema zaposlenicima kako bi stvorio osjećaj povjerenja i sigurnosti u timu. Otvorena komunikacija, potpora, coaching i mentorstvo ne samo da olakšavaju proces prilagodbe novog direktora već i jačaju angažman zaposlenika i motivaciju unutar tima. Osim toga, organizacija bi trebala promicati kulturu kontinuiranog učenja i razvoja kako bi osigurala da se svi članovi tima osjećaju poticajno i podržano u svom osobnom i profesionalnom rastu.  

Foto: Unsplash

Ključni korak – planiranje 

Za uspješan prijenos upravljanja na profesionalnog menadžera ključno je naglasiti strateško planiranje. Strateško planiranje služi za pružanje smjernica svim uključenima. Smatra se da postoji nekoliko dokazanih elemenata uspješnog planiranja.  Zadaci bi trebali biti usklađeni s postavljenim ciljevima i poslovnim ulogama.   

Tijekom planiranja važno je uzeti u obzir i organizacijski dizajn koji određuje okvire djelovanja novog menadžera te je potrebno da ga on razumije za daljnje aktivnosti tijekom promjene.  

Korak prema postignuću 

Izostanak upravljanja učinkom u korporativnom poslovanju može se usporediti s putovanjem bez kompasa (ili GPS-a, u slučaju mlađih generacija). Posebno tijekom dolaska novog menadžera. Čak i ako vjerujete da se kreće određenom rutom, zapravo ne postoji način na koji biste znali je li to točno. Kako ćete stići tamo? Što se od njega traži da tamo stigne? Kada ćete stići?  Zbog toga, iznimno je korisno da novi menadžer dobije točne informacije o strategiji poduzeća i viziji gdje poduzeće želi stići u nekom budućem razdoblju. Na temelju takvih uputa moguće je definirati njegovo upravljanje učinkom u kojem su navedeni zadaci koje je potrebno izvršiti i kako.   

Svaka nova prepreka na koju novi menadžer naiđe, svaki cilj koji dosegne, sve to je dio putovanja. A kad se sve završi, osjećaj uspjeha može biti poticaj za daljnje uspjehe! 

Ono što treba izbjeći 

No, u zadavanju ciljeva se krije ogromna zamka. Menadžer koji odmah želi implementirati brojne promjene u organizaciji iako još nije potpuno shvatio dinamiku tima i organizacijsku kulturu će trčati pred rudo i nastradati. To je primjer žurbe bez razumijevanja. Svatko od nas se želi što prije dokazati, a za to nema boljeg načina od postizanja određenih ciljeva. No, ciljeve novi direktor ne postiže sam već zahvaljujući svim zaposlenicima. Isključiva usmjerenost na ciljeve dovodi do zanemarivanja odnosa. Bez efikasne komunikacije može biti zakinut za relevantne informacije te, zahvaljujući tome, donijeti pogrešne odluke. Ako novi menadžer ne uzima u obzir doprinose zaposlenika, to može narušiti povjerenje u njegovu sposobnost vođenja tima.  

Dajte mu vremena da se uklopi u organizaciju, da bude prihvaćen i da onda utječe na organizaciju i njene ciljeve. Upravljanje promjenama i prijenos upravljanja nije lako, ali laganim koracima i vi možete biti sljedeći uspješan primjer! 

Copy link
Powered by Social Snap