Novi rok: Mirovinsko objavilo kako do “covid dodatka” za umirovljenike!

Jasmina Grgurić Zanze
4. listopada 2021.
Novosti
A- A+

Vlada je otvorila još jedan rok za isplatu “covid dodatka” umirovljenicima koji do sada nisu ostvarili to pravo. Riječ je o korisnicima hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva te korisnicima hrvatske mirovine koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu. Novi rok za prijavu, odnosno dostavu dokaza o visini inozemnih primanja ili da tih primanja nema, je 30. studeni ove godine.

Ilustracija: Mirovina.hr/Pixabay

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava korisnike mirovine ostvarene u Hrvatskoj s inozemnim elementom, koji nisu ostvarili pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja jer su propustili prvotni rok do 30. lipnja 2021. za dostavu dokaza o visini inozemne mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu, da je Odlukom Vlade RH produljen rok za dostavu dokaza/izjave do 30. studenoga 2021.

Korisnici mirovina s inozemnim elementom su:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva,
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Potvrda o visini mirovine ili izjava da niste ostvarili pravo na mirovinu, a radili ste u inozemstvu

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. studenoga 2021. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2021. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz koje se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2021.
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.
Zašto je dodatak dobilo samo 27 posto umirovljenika s mirovinom do 1.500 kuna?

Dokaz o iznosu mirovine korisnici mogu dostaviti putem online obrasca na poveznici https://e-usluge.mirovinsko.hr/covid/, a poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici https://bit.ly/2ZSyRrD, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Korisnici mirovine koji su radili u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Uvjet: Obje mirovine ispod 4.000 kuna

HZMO podsjeća da je Odlukom propisano da će se jednokratno novčano primanje (covid dodatak)  isplatiti korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, koji imaju prebivalište u RH, pod uvjetom da im ukupno mirovinsko primanje u RH i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i ako nisu zaposleni, odnosno ako ne obavljaju djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Iznosi jednokratnog novčanog primanja određuje se na sljedeći način:

Ukupno mirovinsko primanje do 1.500 kuna = 1.200 kuna dodatka

Ukupno mirovinsko primanje od 1.500,01 do 2.000 kuna = 900 kuna dodatka

Ukupno mirovinsko primanje od 2.000,01 do 3.000 kuna = 600 kuna dodatka

Ukupno mirovinsko primanje od 3.000,01 do 4.000 kuna = 400 kuna dodatka

Isplata u prosincu, tko je predao van roka ne mora opet

Korisnicima mirovine s inozemnim elementom koji do 30. studenoga 2021. HZMO-u dostave potreban podatak i ispunjavaju propisane uvjete, jednokratno novčano primanje isplatit će se u prosincu 2021., o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti korisnike.

Isplatom u prosincu 2021. neće biti obuhvaćeni korisnici kojima je već isplaćeno jednokratno novčano primanje u travnju ili srpnju 2021.

Također, korisnici koji su HZMO-u dostavili dokaz o visini inozemne mirovine, odnosno izjavu, nakon propisanog roka 30. lipnja 2021. te im iz toga razloga nije isplaćeno jednokratno novčano primanje u srpnju, nisu obvezni ponovno dostavljati dokaz/izjavu radi isplate u prosincu 2021. jer su već evidentirani u HZMO-u.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap