Ministarstvo potvrdilo, stariji iz domova više neće u bolnice, nego zasebne objekte!

Jasmina Grgurić Zanze
26. listopada 2020.
Novosti
A- A+

Dok je javnost usmjerena na sve veće brojke zaraženih u danu, kao i umrlih osoba, o prodoru virusa tamo gdje je on najopasniji, domovima umirovljenika, govori se tek sporadično. No, sumnje nema, koronavirus proširio se po ustanovama za starije i nemoćne diljem Hrvatske, od Zagreba do Šibenika. Ipak, njihove korisnike država je odlučila više ne slati u bolnice, nego zasebne objekte o kojima zasad još uvijek šuti.

Ilustracija: Rawpixel

Koronavirusom zaražene osobe u ustanovama za starije i nemoćne, a kojih je iz dana u dan sve više, neće biti hospitalizirane u bolnicama, nego zasebnom objektima, potvrdilo nam je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o onim korisnicima koji ne pokazuju simptome bolesti, a testom je ipak utvrđeno da su Covid-19 pozitivni.

“Nemaju simptome pa ih ne treba ni liječiti”

Suprotno je to sadašnjoj praksi i mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojoj je “korisnike kod kojih je utvrđen Covid-19 neovisno o težini kliničke slike potrebno uputiti na liječenje u bolnicu radi sprječavanja širenja zaraze”.

Naime, ukoliko oni ostanu u domu, prijeti širenje virusa na zdrave stanare, a ako odu u bolnicu, zarazu mogu širiti i tamo. A realno, zauzimat će i krevete onima s težom kliničkom slikom. Ipak, potonje ne može biti opravdanje, kao ni činjenica da ne pokazuju simptome, jer se klinička slika kod starijih brzo mijenja, a posljedice zaraze za njih mogu biti fatalne.

“Stručna radna skupina Ministarstva zdravstva predložila je da korisnici domova za starije i nemoćne osobe koji pokazuju asimptomatsku bolest više ne budu hospitalizirani u bolnicama smatrajući da, budući da nemaju simptome, nema potrebe za njihovim liječenjem pa time niti za hospitalizacijom” – kazali su nam iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Još uvijek ne znaju gdje i kakva izolacija

Predloženo je, dodaju, da se u svrhu osiguravanja odgovarajuće zdravstvene zaštite za ove korisnike zaražene virusom osiguraju odgovarajući oblici izolacije kako bi imali potrebnu zdravstvenu njegu i skrb, ali i smanjio rizik zaraze ostalih korisnika koji su na smještaju kod pružatelja usluga.

Zaražene iz domova za starije više neće voziti u bolnice, ići će u posebnu karantenu!

U navedenu svrhu, ističu, uspostavljena je uska suradnja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i županijskim stožerima kako bi se jasno definirali uvjeti pod kojima je moguće pružati ovu uslugu i osigurali prostori za istu sukladno potrebama na pojedinom području.

Iako smo pitali kada će ova odluka početi s primjenom, jesu li takvi prostori već osigurani i spremni, o kakvim je objektima riječ, gdje se oni nalaze, koliko ih je, koliki im je smještajni kapacitet te je li u njima osigurana kompletna zdravstvena skrb i njega te djelatnici kao i u bolnici, nismo dobili konkretan odgovor pa je očito da je sve zasad još na razini ideje i pripreme, a koja bi vrlo brzo mogla u realizaciju s obzirom na krajnje nepovoljnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap