Koje su najaktualnije socijalne usluge i prava za starije?

Alberta Požgaj
29. svibnja 2022.
Novosti
A- A+

Od desetak prava i usluga socijalne skrbi koje osobe starije od 65 godina mogu ostvariti, izdvajaju se usluga pomoć u kući, usluga smještaja te naknada za troškove stanovanja. Usluga pomoć u kući ističe se kao jedina socijalna usluga koja u praksi i funkcionira. Za sve socijalne usluge i prava, Centar za socijalnu skrb Zagreb na godišnjoj razini izdvoji gotovo 326 milijuna kuna.

Najaktualnije socijalne usluge i prava | Pixabay

Najaktualnije socijalne usluge i prava | Pixabay

Pomoć u kući, usluga smještaja te naknada za troškove stanovanja predstavljaju usluge i prava koja su, iz sustava socijalne skrbi, najaktualnija za osobe zrelije životne dobi. Postoji niz uvjeta koji se moraju ispuniti kako bi osoba starija od 65 godina mogla ostvariti neko od tih prava. Sva prava se ostvaraju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi te je radi ostvarivanja prava potrebno obratiti se centru za socijalnu skrb prema adresi prebivališta osobe koja traži određenu naknadu ili uslugu, napominju iz CZSS-a.

Što je sa socijalnim uslugama u praksi | Unsplash
Od svih socijalnih usluga u Hrvatskoj u praksi funkcionira samo - jedna!

Pomoć u kući

Uslugu pomoć u kući  može dobiti svaka starija osoba koja ne može sama niti uz pomoć bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba. Kroz ovu uslugu starija osoba dobit će pomoć u pripremi obroka i nabavi hrane, obavljanju svakodnevnih kućnih poslova te održavanju osobne higijene. Kako biste ostvarili ovu uslugu, morate se javiti u centar za socijalnu skrb.

Opširnom studijom iz 2021. godine provedenom na prostoru cijele Hrvatske, utvrđeno je kako samo usluga pomoći u kući zadovoljava kriterije dostupnosti s obzirom da je usluga prisutna u 84 posto jedinica lokalne samouprave. Ostale usluge koje postoje, unatoč određenoj pokrivenosti, i dalje ne zadovoljavaju potrebe stanovništva, istaknuli su stariji ispitanici.

Usluga smještaja

Kako u dom kada je osobi hitno i nema novca? Ovo je postupak preko Centra za socijalnu skrb!

Usluga smještaja priznaje se, između ostalog, i starijoj osobi kojoj skrb nije moguće osigurati u okviru obitelji ili pružanjem drugih socijalnih usluga. Smještaj se starijoj osobi može pružiti u, na primjer, domu za starije, prilikom hitne potrebe smještaja starije osobe. Starija osoba se može u okviru ove usluge smjestiti i u udomiteljsku obitelji ili u instituciju koja nudi usluge smještaja poput nekih vjerskih zajednica. Usluga smještaja osigurava intenzivnu skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, ali se i plaća, iako tu postoje iznimke.

“Osoba koja socijalnu uslugu koristi na temelju rješenja ili uputnice centra za socijalnu skrb dužna je u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluge smještaja. Korisnik usluge smještaja je dužan u plaćanju cijene usluge sudjelovati svojim prihodima i imovinom koja ne služi njemu ili članovima njegova kućanstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. Iznimno, korisnik usluge smještaja u kriznim situacijama ne sudjeluje u plaćanju cijene usluge”, naveli su iz Centra.

Isto tako, uz uslugu smještaja povezano je pravo na naknadu u iznosu od 250 kuna za osobne potrebe korisnika. To pravo priznaje se starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba.

“Pravo na naknadu za osobne potrebe za odraslu i stariju osobu iznosi 250 kuna mjesečno, a o priznavanju prava na naknadu za osobne potrebe odlučuje se rješenjem o priznavanju prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja”, istaknuli su iz CZSS-a.

Naknada za troškove stanovanja

Starija osoba, iako je korisnik zajamčene minimalne naknade, može ostvariti i pravo na naknadu za troškove stanovanja. Uz pomoć ove naknade tada može pokriti troškove koji se odnose na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Iznos naknade penje se do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade koja je trenutačno 1.300 kuna za stariju osobu koja živi sama te 950 kuna za stariju osobu koja živi u kućanstvu. Unatoč širokoj pokrivenosti ove naknade, nerijetko se priznavanje ovog prava starijima odvija sporije od očekivanog. Naime, za priznavanje ovog prava odgovorne su jedinice lokalne samouprave koje korisnicima zajamčene minimalne naknade moraju odobriti ovo pravo.

U Zagrebu se na godišnjoj razini za socijalna prava i usluge isplati skoro 326 milijuna kuna

Naknade i prava koja mogu ostvariti osobe starije životne dobi kreću se između 400 kuna za naknadu za ugroženog kupca energenata pa sve do uvećane jednokratne naknade u iznosu do 10 tisuća kuna. Na godišnjoj razini iz državnog proračuna, Centar za socijalnu skrb isplati 325 milijuna i 984 tisuće kuna na socijalne naknade i davanja, odgovorili su nam iz CZSS-a. Što se tiče tri usluge koje se najviše tiču starijih, usluge pomoć u kući, usluge smještaja i naknade koja ide uz tu uslugu te naknade za troškove stanovanja sveukupno se na godišnjoj razini za ta prava i usluge isplati oko 14 milijuna kuna.

Koje su najaktualnije socijalne usluge i prava za starije?
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap