Kako sastaviti pritužbu na rad doma za starije

Alberta Požgaj
5. lipnja 2022.
Novosti
A- A+

Pritužbe se šalju ravnatelju doma za starije čiji osnivač je Republika Hrvatska ili nadležnom Ministarstvu, ovisno o slučaju. Prilikom pisanja same pritužbe na rad pojedinog doma za starije, treba pripaziti da se ne navode činjenice koje su već razmatrane u ranijem ispitnom postupku.

Kako sastaviti pritužbu na rad doma za starije | Pexels

Kako sastaviti pritužbu na rad doma za starije | Pexels

Resorno Ministarstvo rada ovih je dana u javno savjetovanje uputilo Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi. Pritužbe se mogu podnijeti na nezakonito ili nepravilno postupanje ili propuštanje postupanja osoba u djelatnosti socijalne skrbi, a ne samo na dom za starije osobe, navodi se u Pravilniku.

Koji podaci su potrebni

Sumnjate na nepravilnosti? Evo kako i kome možete prijaviti dom za starije

Postoji nekoliko temeljnih podataka bez kojih pritužba ne bi bila osnovana. Naime, najvažnije od svega, pritužba mora sadržavati sve relevantne činjenice i okolnosti koje upućuju na nezakonito postupanje doma za starije ili osobe koja obavlja djelatnost u sustavu socijalne skrbi.

“Pritužba mora sadržavati okolnosti i činjenice iz kojih je vidljivo na čije se postupanje ili propuštanje postupanja odnosi i u čemu se sastoji nepravilno postupanje ili propuštanje postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi” navodi se u Pravilniku.

Isto tako, u pritužbi je nužno navesti ime i prezime kao i adresu podnositelja pritužbemjesto, vrijeme i opis pružene usluge, postupanja ili propuštanja postupanja kojima su povrijeđena prava ili pravni interes te na kraju potpis podnositelja pritužbe. Anonimne prijave nisu moguće, no u Pravilniku je strogo naglašena tajnost podataka. 

“Osobni podaci prikupljeni na temelju odredaba ovoga Pravilnika su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka” istaknuto je u Pravilniku.

Načini podnošenja pritužbe i rok podnošenja

Osoba koja odluči podnijeti pritužbu na rad doma za starije to može učiniti u pisanom obliku putem pošte, elektroničkim putem ili osobnom predajom na adresi primatelja pritužbe. Isto tako, postoje tri stepenice slanja pritužbe. Ako se pritužba odnosi na postupanje ili propuštanje postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi ona se šalje ravnatelju tog doma za starije, čiji osnivač je Hrvatska.

No, ako se pritužba odnosi na sam odgovor ravnatelja pojedinog doma za starije postupak je nešto drugačiji.

“Pritužba koja se odnosi na poduzete mjere i odgovor ravnatelja ustanove socijalne skrbi  podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi  u roku od 15 dana od dana zaprimanja odgovora ravnatelja”, navodi se u Pravilniku.

U trećem slučaju, ako se radi o pritužbi koja se odnosi na odgovor Ministarstva, pritužba se podnosi tom istom nadležnom Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja odgovora Ministarstva, ali u tom slučaju o osnovanosti same pritužbi odlučuje Povjerenstvo.

Što nakon slanja pritužbe?

Nakon što je pritužbu zaprimio ili ravnatelj određenog doma za starije ili nadležno Ministarstvo kreće se u utvrđivanje osnovanosti pritužbe. Pritužba na rad doma za starije može biti osnovana, djelomično osnovana ili neosnovana.

Zašto domovi za starije rade nakon zabrane? Ministarstvo: Žale se na rješenje inspektora!

“Osnovanost pritužbe ispituje se na osnovi očitovanja osobe na koju se pritužba odnosi, a po potrebi i drugih osoba koje imaju saznanja o konkretnom slučaju te ostale dokumentacije koja se nalazi u ustanovi socijalne skrbi. Na zahtjev Ministarstva odnosno Povjerenstva, ravnatelj ustanove socijalne skrbi dužan je u zatraženom roku dostaviti očitovanje i ostalu dokumentaciju. Osnovanost pritužbe koja se odnosi na nezakonito i nepravilno postupanje ili propuštanje postupanja ravnatelja ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska ispituje Upravno vijeće ustanove socijalne skrbi”, zaključuje se u Pravilniku. 

Ako se za pritužbu utvrdi daje osnovana ili djelomično osnovana, ravnatelj doma mora postupiti u okvirima svoje nadležnosti kako bi se situacija razriješila. Isto tako, ako Ministarstvo u ispitnom postupku utvrdi da je pritužba osnovana ili djelomično osnovana tada će o tome obavijestiti službu koja je nadležna za provođenje upravnog ili inspekcijskog nadzora koja će zatim trebati krenuti u postupanje.

Kako sastaviti pritužbu na rad doma za starije
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap