Kako premostiti generacijske razlike? Donosimo nekoliko savjeta

Sponzorirani članak
18. lipnja 2024.
Novosti
A- A+

U većini organizacija rijetko ćete naći radnu snagu koja potpuno pripada istoj generaciji. Umjesto toga, većina timova ima zaposlenike koji predstavljaju široku paletu generacijskih skupina. Ova međugeneracijska raznolikost otvara vrata brojnim koristima, omogućavajući članovima organizacije da dijele svoja iskustva i promišljaju o različitim perspektivama. No, s tom raznolikošću dolaze i izazovi. Često se događa da članovi tima imaju različite vrijednosne sustave, stavove i pristupe, što posebno dolazi do izražaja u komunikaciji i procesu učenja. Ove razlike mogu biti prepreka za uspješan prijenos znanja unutar organizacije. 

Foto: Unsplash

Desetljećima su starije generacije dominirale radnom snagom i postigle značajne rezultate. Sada odlaze u mirovinu, ostavljaju mlađe zaposlenike koji trebaju znanje pomoću kojeg će obavljati zadatke u sadašnjim radnim uvjetima. Suradnja među generacijama čini se sada važnijom nego ikad kako bi se spriječilo propadanje znanja. Međugeneracijsko učenje način je na koji ljudi svih dobi mogu učiti zajedno, jedni od drugih i jedni o drugima. To znači da različite generacije rade zajedno kako bi stekle znanja, vještine i kompetencije.

Primjerice, stariji zaposlenik može podijeliti svoje iskustvo s mlađim kolegama o tome kako su se nosili sa sličnim problemima u prošlosti. Mlađi zaposlenik može dati svoj doprinos tako što će podijeliti svoje svježe ideje i perspektive relevantne za današnje tržište. Tomu svakako doprinosi okruženje i pozitivna organizacijska klima. Ona predstavlja doživljavaj zaposlenika o pomoći i podršci od strane rukovoditelja i drugih zaposlenika.  Ako je klima pozitivna, zaposlenici će biti motiviraniji dijeliti znanje, što direktno utječe na razvoj zaposlenika. 

Upoznajte karakteristike različitih generacija na radnom mjestu 

Različite generacije imaju različite preferencije i očekivanja što utječe na to kako se ponašaju na radnom mjestu. Svaka generacija oblikovana je kulturnim i političkim događajima, trendovima i društvenim normama s kojima su se suočili u odrastanju.  

Svaka generacija donosi i svoj jedinstveni skup vještina i znanja na radno mjesto. Upravljanje promjenama može olakšavati ovaj proces integracije različitih generacijskih perspektiva i kompetencija. 

Organizacijska kultura koja uključuje sve generacije 

Organizacijska kultura koja je inkluzivna za sve generacije ključna je za stvaranje harmoničnog i produktivnog radnog okruženja. Takva kultura promiče osjećaj pripadnosti i vrijednosti za sve članove tima, bez obzira na njihovu generacijsku pripadnost. Jedan od ključnih elemenata takve inkluzivne kulture je poštovanje i cijenjenje različitosti među generacijama. Team building aktivnosti mogu biti učinkovit način za jačanje osjećaja zajedništva i timskog duha među različitim generacijama zaposlenika. 

Takva organizacijska kultura promiče otvorenost za učenje i razmjenu znanja između generacija, potičući međusobno mentorstvo i suradnju. Organizacijski dizajn ima značajan utjecaj na oblikovanje takve kulture, prilagođavajući strukture, procese i sustave prema potrebama i preferencijama svih generacija. 

Moć učinkovite komunikacije u prijenosu znanja 

Različite generacije imaju svoje specifične preferencije i stilove komuniciranja, što može rezultirati napetošću i nesporazumima ako se ne uspostavi adekvatan pristup komunikaciji. Stoga je važno prepoznati i razumjeti te razlike kako bi se osiguralo uspješno prenošenje znanja između generacija.  

Interna komunikacija pomaže u održavanju kohezije i produktivnosti unutar organizacije. Osim prilagodbe kanala komunikacije, važno je naglasiti važnost jasnoće i transparentnosti u prijenosu informacija. Kroz učinkovitu komunikaciju, organizacija može olakšati prijenos znanja između generacija, osnažujući svoje zaposlenike i jačajući svoju konkurentnost na tržištu. 

Strategije za uspješan transfer znanja 

Jedan od najjednostavnijih načina kako različite generacije mogu učiti jedni od drugih je postavljanje otvorenih pitanja. Takva pitanja potiču dublje razumijevanje i razmišljanje.  

Još jedan način da kolege uče jedni od drugih je dijeljenje priča i primjera koji pružaju određene zaključke. Priče i primjeri mogu pomoći da svoju poruku prenesu jasnije i uvjerljivije. Iskustvene priče stvaraju emocionalnu povezanost i povjerenje s ostalim kolegama.  

Kada su zaposlenici otvoreni prema različitim mišljenjima i perspektivama otvaraju im se novi izvora znanja. Različita gledišta vode do dubljeg razumijevanja radnih zadataka i razmatranje pojedinih tema.  Time se razvija organizacijska kultura koja cijeni raznolikost mišljenja i perspektiva te potiče suradnju i otvorenost među zaposlenicima.  

Mentorstvo kao prilika povezivanja iskustva i znanja 

Još jedan od načina kako različite generacije mogu međusobno prenositi znanje na radnom mjestu jest kroz coaching, odnosno mentorstvo. Mentorstvo je dvostrano. S jedne strane kolega s više znanja i iskustva može biti nekome mentor dok je s druge od strane netko kome se to znanje prenosi. Mentorstvom se poboljšava radni učinak zaposlenika i prijenos znanja te povećava se osjećaj pripadnosti i svrhe.  

Na kraju programa mentorstva važno je razgovarati i sve sažeti. Razgovarati o tome što su naučili, kako su napredovali i kako mogu primijeniti svoje nove vještine, znanja ili kompetencije. Promicanjem promišljanja o naučenom možete osigurati da program ima trajan i pozitivan učinak na sudionike i organizaciju. 

Tehnologija: distanca ili most među različitim generacijama? 

Tehnologija je odavno neizostavan alat za prijenos znanja među generacijama. Istražite kako ona može služiti kao most među generacijama. Važno je konzultirati se sa zaposlenicima kako biste ustanovili što njima najviše odgovara kako bi prijenos znanja tekao što učinkovitije. Jasno je kako se prihvaćanje digitalizacije ne odvija jednakom brzinom za sve zaposlenike. Mladi su sposobniji steći digitalne vještine od starijih te stoga mogu pripomoći starijim kolegama ukoliko je potrebno.  

Međugeneracijska suradnja i dijeljenje znanja ključ su zajedništva i budućeg uspjeha. Uz pravu kombinaciju tehnologije i otvorene komunikacije, svi mogu pridonijeti i učiti jedni od drugih. Najvažnije je da radni prostor bude mjesto gdje se svi osjećaju cijenjeno i znanje će lakše teći! 

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap