Iz godine u godinu uzgaja se sve manje stoke, a pada proizvodnja mlijeka i jaja

Luka Kalac
4. lipnja 2024.
Novosti
A- A+

Hrvatska sela propadaju i bilo je samo pitanje vremena kada će negativni trendovi u domaćoj poljoprivredi i stočarstvu postati konstanta. Zabilježen je značajan pad prirasta goveda, svinja, ovaca i koza u Hrvatskoj i to u samo jednoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS). Isto tako, pala je proizvodnja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, kao i proizvodnja vune. Unatoč padu prirasta peradi, zabilježen je porast broja snesenih kokošjih jaja. Imajte na umu da je riječ podacima iz razdoblja od 2022. do 2023. godine.

Stado krava na farmi.

Krave | Foto: Unsplash / Antonio Groß

U prošloj godini zabilježen je pad prirasta goveda, svinja, ovaca, koza i mlijeka u Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS). S druge strane, prema istim podacima, ustanovljeno je kako je zabilježeno jedino povećanje prirasta peradi.

Prirasti goveda, svinja, ovaca, koza i peradi su u padu, na što ukazuju privremeni podaci DZS-a. Primjerice, u samo jednoj godini prirast goveda je smanjen s 91.586 na 74.889, što je razlika od 18.2 posto do kojeg je došlo od 2022. do 2023. godine. Razlika od 14.2 posto je primijećena i u prirastu svinja gdje je sa 172.243 tone pala na 147.811 tona između 2022. i 2023. godine.

Prirast koza se gotovo prepolovio u jednoj godini

Daleko je veća razlika u prirastu ovaca i koza. U 2022. godine prirast ovaca je iznosio 10.654 tona, ali je lani pao na 7.929, što je gotovo pad za četvrtinu, točnije 25.6 posto. Još drastičniji pad je uočen kod prirasta koza jer ih je 2022. bilo 1.114 tona, a već iduće godine 595 tona što je razlika od nevjerojatnih 46.6 posto.

Prirast goveda, svinja,ovaca, koza, peradi, kravlje mlijeko, ovčje mlijeko, kozje mlijeko, vuna, jaja u Hrvatskoj u 2023. godini

Stočna proizvodnja 2023. | Foto: Screenshot / DZS

Proizvodnja je u padu, a jedino raste prirast peradi

U svim kategorijama zamijećen je pad, osim kada je riječ o prirastu peradi koji je pretprošle godine iznosio 128.179 tona, a lani 130.122 tone, što je uvećanje od 1,5 posto. Opadanje zabilježeno u tisućama litara uočeno je kod proizvodnje kravljeg mlijeka.

U 2022. proizvedeno je 507,2 milijuna litara, no u jednoj godini ono je palo za 19,8 posto. Lani je proizvedeno, prema podacima DZS-a, svega 406.9 milijuna litara, što je 19.8 posto manje nego godinu ranije. U još nezavidnoj poziciji su proizvođači ovčjeg mlijeka koji su 2022. proizvodili 5,6 milijuna litara, a prošle godine 4.3 milijuna litara, što je pad od 24,5 posto.

Poljoprivrednik s vrećom u rukama šeće poljem
Mirovine poljoprivrednika su se u godinu dana povećale za otprilike 24 posto, dok je korisnika sve manje

Nezavidno stanje

Proizvodnja kozjeg mlijeka je 2022. godine brojala 6.4 milijuna litara, ali je lani pala na 5.4 milijuna litara. U samo godinu dana proizvodnja je umanjena za 16,6 posto. Unatoč povećanju prirasta peradi, zabilježen je pad proizvodnje kokošjih jaja. Godine 2022. prijavljeno ih je bilo 666.9 milijuna komada, a već iduće godine 630.9 milijuna, čineći tako pad od 5,4 posto. U navedenom periodu uočen je i pad proizvodnje vune s 1.105 na 939 tona, što u postocima predstavlja pad od 15 posto, prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Podsjećamo kako ovi podaci ne iznenađuju jer, između ostalog, poljoprivredne mirovine su iznimno niske. Tome treba dodati i podatak prema kojem poljoprivrednici u Hrvatskoj dobivaju mirovinu samo ako su se tijekom cijelog svog života bavili poljoprivredom i šumarstvom. Više o tome pročitajte ovdje.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap