Europa pokrenula veliku raspravu o starenju, Šuica: “Morat ćemo raditi dulje!”

Jasmina Grgurić
28. siječnja 2021.
Novosti
A- A+

Europska komisija pokrenula je veliku javnu raspravu o odgovorima na posljedice starenja stanovništva. Jučer je predstavljena Zelena knjiga o starenju, dokument kojim se prikazuju učinci ovog demografskog trenda na gospodarstvo i društvo te poziva građane i organizacije diljem Europe da iznesu stajališta o tome kako odgovoriti na ovu pojavu.

Dubravka Šuica (Snimak zaslona/Youtube)

Europska komisija u srijedu je predstavila Zelenu knjigu kojom pokreće široku javnu raspravu o izazovima starenja europskog stanovništva, a koja će trajati 12 tjedana.

“U zadnjih 50 godina očekivani životni vijek Europljana produljen je prosječno za deset godina, a to znači da ćemo morati raditi dulje ako želimo da naši mirovinski i socijalni sustavi ostanu održivi” – izjavila je potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju, Dubravka Šuica.

Uključivanje starijih u tržište rada

Šuica smatra da je dulji i zdraviji život u odnosu na prijašnje generacije dokaz uspješnosti i snage našeg socijalnog tržišnog gospodarstva.

“Ovom zelenom knjigom pokrenut će se rasprava o potpunom iskorištavanju potencijala sve starijeg stanovništva, o poticajima za inovaciju koje to donosi i potrebnim odgovorima u okviru politika” – dodala je.

Zelena knjiga nudi odgovore na demografske izazove u vidu promicanja zdravog načina života i cjeloživotnog učenja do jačanja zdravstvenih i socijalnih sustava kako bi mogli ispuniti potrebe starijeg stanovništva. Naglašava se potreba za uključivanjem većeg broja građana u tržište rada, ističu prilike za otvaranje radnih mjesta te razmatra učinak starenja na naše karijere, dobrobit, mirovine, socijalnu zaštitu i produktivnost.

Na temelju rezultata odredit će potpore

Naglasak je na postizanju ravnoteže između održivih rješenja za naše sustave socijalne zaštite i jačanja međugeneracijske solidarnosti.

Hrvatska na putu da postane peta zemlja s najstarijim ljudima u EU!

Tijekom predstojećih desetljeća povećat će se broj starijih osoba u EU-u. Službena stranica Europske unije navodi podatak da je danas 20 % stanovništva starije od 65 godina, a predviđa se da će do 2070. u toj dobnoj skupini biti 30 % stanovništva. Udio građana starijih od 80 godina trebao bi se više no udvostručiti te se očekuje da će do 2070. dosegnuti 13 %. Slično tome, očekuje se da će se broj osoba kojima bi mogla biti potrebna dugotrajna skrb povećati s 19,5 milijuna 2016. na 23,6 milijuna 2030. te 30,5 milijuna 2050. (na području EU-27).

“Rezultati savjetovanja pridonijet će utvrđivanju oblika potpore potrebnih građanima, njihovim regijama i zajednicama. Na temelju prikupljenih rezultata Komisija će razmotriti moguće odgovore u okviru politika kako bi se podupro rad država članica i regija na rješavanju pitanja povezanih sa starenjem” – navode.

 

 

Europa pokrenula veliku raspravu o starenju, Šuica: “Morat ćemo raditi dulje!”
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap