Bake i djedovi u Hrvatskoj mogu dobiti doplatak za djecu, ali pod određenim uvjetima

Ana Kanazir
10. siječnja 2023.
Novosti
A- A+

U Hrvatskoj doplatak za djecu mogu ostvariti roditelji, posvojitelji, skrbnici, očuh, maćeha, baka, djed ili osoba kojoj je na temelju odluke nadležnog suda dijete povjereno na čuvanje i odgoj. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u studenome 2022. godine je ukupno 7.653 umirovljenika koristilo dječji doplatak. S druge strane, u Njemačkoj svi oni koji žive s djecom do njihove 25. godine mogu podnijeti zahtjev za dječji doplatak. Ovdje spadaju i umirovljenici s kojima žive djeca ili pak umirovljenici koji žive u inozemstvu, a plaćaju porez u Njemačkoj, dok unuci stalno žive s njima.

Ilustracija: Rawpixel

Doplatak za djecu je inače novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba koja je određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Ipak, kako bi se odobrilo primanje doplatka potrebno je zadovoljiti određene uvjete.

Do kraja godine digitalni zahtjevi za mirovinu, usluga već dostupna za dječje doplatke

Za dječji doplatak je potrebno ispuniti određene uvjete

U Hrvatskoj podnositelji zahtjeva moraju živjeti s djetetom ili udzržavati djete, a dohodak im ne smije prelaziti određeni mjesečni iznos.

U Hrvatskoj se dječji doplatak odobrava kada su ispunjeni idući uvjeti:

  • podnositelj zahtjeva mora imati hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva
  • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
  • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice
  • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom
  • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete

Za usporedbu, u Njemačkoj se dječji doplatak odobrava kada baka i djed imaju skrbništvo ili kada zajedno žive roditelji, baka i djed onda se jednostavno može pismeno priopćiti da se dječji doplatak prenosi na baku i djeda, umjesto na roditelja, navodi Fenix.

Za dječji doplatak treba podnijeti zahtjev

Prema podacima HZMO-a u Hrvatskoj je broj umirovljenika koji primaju dječji doplatak za mjesec studeni 2022. godine bio 7.653, a ukupna obračunata svota iznosi 5.167.189,02 kuna. Sam iznos doplatka će ovisiti o visini ostvarenog ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno, dok je dohodovni cenzus (70% od proračunske osnovice) iznosio 2.328,20 kuna, odnosno 309,02 eura u 2022. godini. Iznos doplatka će dakle biti drugačiji, a ovisit će o mjesečnom ukupnom dohotku. Upravo iz tog razloga se trenutno potpisuje peticija za usklađivanje uvjeta za dobivanje dječjeg doplatka s drugim zemljama Europske unije.

Jednako tako, korisniku doplatka za djecu, uz utvrđenu svotu doplatka za djecu, pripada i dodatak u iznosu po 500 kn, odnosno 66, 36 eura za treće i četvrto dijete. To znači da se uz određenu ukupnu svotu doplatka za djecu utvrđenu rješenjem korisniku dodaje 500 kn ako ostvaruje pravo na doplatak za troje djece, odnosno 1.000 kn, odnosno 132,73 eura mjesečno ako ostvaruje pravo na doplatak za četvero i više djece.

Zahtjev za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine podnosi se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka tekuće godine, a Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske, a svi detalji se mogu vidjeti na stranicama HZMO-a, gdje se nalaze i upute za sve koji po prvi puta podnose zahtjev.

HZMO dječji doplatak

Tablica korisnika dječjeg doplatka | HZMO

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap