U siječnju je rasla imovina obveznih mirovinskih fondova, ali i ukupan broj novih članova

Luka Kalac
27. veljače 2024.
Mirovine
A- A+

Objavljeno je mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima za siječanj 2024. godine na stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Potrebno je istaknuti kako se trend povećanja broja članova u obveznim mirovinskim fondovima nastavlja. S druge strane se može uočiti pad broja članova koji su zbog smrti ili odlaska u mirovinu napustili mirovinske fondove.

Foto: mirovina.hr

Objavljeno je mjesečno izvješće o stanju u mirovinskim fondovima u siječnju. Na internetskoj stranici HANFA-e se može vidjeti kretanje broja članova, ali i neto doprinosa u obveznim mirovinskim fondovima. Ovog siječnja bilježi se i blagi porast broja dobrovoljnih mirovinskih fondova. Također, kao što smo pisali ovdje, prošla je godina bila rekordna po prinosima članova mirovinskih fondova, pa su tako obvezni mirovinski fondovi zaradili osam milijardi eura.

UMFO konferencija 23. siječnja 2024.
Obvezni mirovinski fondovi zaradili osam milijardi eura, a povećao se i broj članova

Raste broj novih članova OMF-a

Na kraju siječnja je neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) iznosila čak 20,5 milijarde eura. Riječ je 0,3 milijardi eura, odnosno 1,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec, navedeno je posljednjem mjesečnom izvješću HANFA-e.

Ako od početka rada obveznih mirovinskih fondova sagledavamo prinose, odnosno anualizirano, dosegnuli su 7,3 posto za Mirex A, 5,2 posto za Mirex B i 3,3 posto za Mirex C. U siječnju 2024. godine, obvezni mirovinski fondovi su dobili 7.940 novih članova, a njih čak 97,8 posto, automatizmom je rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika).

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u siječnju su iznosili 113,7 milijuna eura, dok su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 22,2 milijuna eura. Ako se usporede podaci s onima iz prosinca, zabilježen je porast u siječnju i to od 13,2 milijuna eura. Na kraju siječnja su se obveznička ulaganja OMF-ova popela na 12,6 milijarde eura, i time su sačinjavali 61,6 posto imovine.

Porast broja dobrovoljnih mirovinskih fondova

Kada se govori o povećanju broja članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) na kraju siječnja, riječ je o porastu od 0,4 posto na mjesečnoj razini. S druge strane, za 0,02 posto se povećao broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF). Time su spomenuti fondovi brojali 396.354 (ODMF), odnosno 48.675 (ZDMF) članova. Što se tiče zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova, njihovo stanje možete pogledati u ovom tekstu.

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju iznosile su 11,5 milijuna eura (0,9 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 72,8 posto u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju su iznosile 6,2 milijuna eura, što je za 2,2 milijuna eura (55 posto) više od isplata u prethodnom mjesecu.

Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 68,7 posto, isplate zbog promjene fonda 26,9 posto, a isplate zbog smrti 4,4 posto ukupnih isplata u siječnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,3 milijuna eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 1,3 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, a 1,7 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

U konstantnom porastu broj članova drugog stupa, a povećao se i broj uplata u dobrovoljne mirovinske fondove

Ulaganja u dionice i investicijske fondove

Čak 4,7 milijardi eura je iznosila zastupljenost ulaganja u dionice prošlog mjeseca. S druge strane, ulaganja u domaće dionice su činila 13,9 posto. U inozemne dionice se ulagalo 8,3 posto imovine fondova u siječnju 2024. godine.

Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 milijarde eura i udjelom od 10,7 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova. Novac i depoziti činili su u siječnju 8,8 posto imovine, odnosno 784,3 milijuna eura.

Fondove napustilo malo više od 1.000 članova

U obveznim mirovinskim fondovima se krajem siječnja nalazilo 2.255.736 članova, što je za 6.911 više nego krajem prosinca 2023. godine. Najveći dio članova, što je i očekivano, nalazi se u B kategoriji fondova, njih 80,8 posto, dok je njih 14,6 posto u kategoriji A te u kategoriji C gdje je 4,6 posto od ukupnog broja članova.

Tijekom siječnja iz fondova je, zbog odlaska u mirovinu ili smrti, izašlo 1.029 članova. Kada se ta brojka usporedi s onom iz prosinca 2023. godine, riječ je o 804 člana manje.

HANFA-inu grafiku mjesečnog izvješća za siječanj 2024. godine pogledajte ispod:

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2024. godine.

HANFA siječanj 2024. | Foto: Screenshot HANFA

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap