Kretanje fondova kategorije C od samih početaka: Iz UMFO-a prognoziraju pozitivne prinose, a evo i zašto

Luka Kalac
28. svibnja 2024.
Mirovine
A- A+

Novcem iz drugog mirovinskog stupa upravljaju obvezni mirovinski fondovi (OMF). Njihova učinkovitost je prikazana indeksom znanim kao MIREX koji se dijeli na MIREX A, MIREX B i MIREX C. Od navedenih, najmanje je rizičan fond C kategorije jer se ta sredstva ne ulažu u dionice, već isključivo u obveznice u koje investira oko 70 posto neto imovine fonda. Lani je MIREX C ostvario nominalni prinos od četiri posto, dok su mu realni prinosi bili -0,48 posto. Godišnji prinos od početka njegovog rada do kraja 2023. godine dosegao je 3,34 posto. Mjesečni prinosi u prvom kvartalu ove godine nisu krenuli najbolje, ali su zato na dobrom putu. U siječnju su mjesečni prinosi MIREX-a C iznosili 0,1 posto, u veljači -0,02 posto, dok su se u ožujku popeli na 0,3 posto.

Graf

Graf | Foto: Unsplash / ThisisEngineering

Kako bismo pojasnili što je to MIREX C, potrebno je krenuti od samog početka radnog odnosa. Ako osoba dok radi želi sebi osigurati veću mirovinu jednog dana, tada kreće u izučavanje tržišnih opcija za ulaganje svoje štednje. Upravo se time bave mirovinski fondovi koji ulažu novac radnika u dionice, obveznice i druge vrijednosne papire kako bi povećali iznos mirovina, pri čemu dio sredstava odlazi i njima samima.

Što je MIREX?

Prije samog početka, treba znati da je MIREX indeks koji prikazuje učinkovitost obveznih mirovinskih fondova (OMF) koji upravljaju novcem iz drugog mirovinskog stupa. MIREX zapravo reflektira vrijednost osam otvorenih dobrovoljnih  mirovinskih fondova kao što su Erste Plavi Expert ODMF, Erste Plavi Protect ODMF, AZ benefit ODMF, AZ profit ODMF, PBZ Croatia osiguranje ODMF, Croatia osiguranje 1000 A ODMF, Croatia osiguranje 1000 CODMF i Raiffeisen ODMF. Ulaganje sredstava navedenih mirovinskih fondova prikazuje MIREX.

Polazi se od činjenice da poslodavac izdvaja pet posto jedne bruto plaće koje uplaćuje u fond po izboru radnika. Isto tako, treba imati na umu da osoba, čim se zaposli, spada u fond B. Budući da je to stvar osobne preferencije, sami birate hoćete li ostati u fondu B ili ćete se prebaciti u fond A ili C. Novcem koji je poslodavac izdvojio od bruto plaće raspolaže obvezni mirovinski fond ulažući ga u vrijednosne papire s ciljem povećanja mirovine.

U slučaju da je indeks viši nego je što je bio u prethodnom razdoblju, riječ je o ostvarenju pozitivnog prinosa na uložena sredstva, odnosno o povećanoj vrijednosti mirovine. S druge strane, do smanjena vrijednosti mirovine dolazi padom indeksa u odnosu na prethodno razdoblje. Kod MIREX-a, potrebno je razlikovati tri fonda: MIREX A, MIREX B i MIREX C.

Fond kategorije C i njegova funkcija

Mirovinski fondovi kategorije C su rizični, ali u najmanjoj mjeri, ako ih se usporedi s A ili B. Novac iz kategorije C se ne smije ulagati u dionice, već isključivo u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a, pa zbog toga nosi sa sobom minimalnu dozu rizika.

S obzirom na to da služi njenoj stabilizaciji, MIREX C će vas sigurno uvesti u mirovinu. Namijenjen je osiguranicima kojima je preostalo manje od pet godina do mirovine. Od 2016. godine, kada je kategorija C imala prinose od 7,43 posto, krenulo je silaznom putanjom. Prinosu od šest posto fond C je bio najbliži 2019. godine, a već iduće, 2020., pao je na najniže razine kada je njegov prinos iznosio 1,15 posto. Za razliku od MIREX-a A i MIREX-a B koji su te godine također bili u padu te su bili pogođeni padom tržišta kapitala i COVID-19 krizom, MIREX C je iznimno siguran u krizama, baš kao što je to bilo 2020. godine, čime garantira mirovinu svojim korisnicima.

Lanjski prinos fonda kategorije C

Obvezni mirovinski fondovi, s naglaskom na kategoriju C, ostvarili su pozitivne prinose u 2023. godini. MIREX C je u 2023. godini ostvario nominalni prinos od četiri posto, dok su mu realni prinosi bili negativni, odnosno iznosili su -0,48 posto. Prinos od početka njegovog rada do kraja prošle godine iznosio je 3,34 posto na godišnjoj razini.

Na početku godine je Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) objavila da su prije dvije godine započeli s vrlo niskim prinosima, ali prema njihovim prognozama, nominalni i realni prinosi će biti pozitivni, o čemu smo pisali i ovdje.

Kada je riječ o prinosima od početka rada fondova, od fonda kategorije C bolje stoje MIREX A i MIREX B, što je u skladu s očekivanjima, ali i njihovim profilima rizičnosti. Prinos od početka rada fondova kategorije A veći je od fondova kategorije B, a čiji je prinos veći od fondova kategorije C, stoji u zajedničkom izvještaju ‘Mirovinski fondovi 2023’.

Kretanje MIREX-a C od početka rada (21. kolovoza 2014. godine) do 31. prosinca 2023. godine.

MIREX C | Foto: HANFA

Od početka rada, 21. kolovoza 2014. godine, pa sve do kraja prošle godine, nominalni prinos indeksa MIREX C je na godišnjoj razini iznosio 3,34 posto, dok je realno iznosio 0,72 posto.

graf
Kapitalni fond: Kratki pregled zatvorenog alternativnog investicijskog fonda

MIREX C u 2024. godini

Budući da smo prikazali kretanje MIREX-a C u prošloj godini, pogledajte kako je stanje fonda C u prvom kvartalu 2024. godine.

Siječanj 2024. godine

Na kraju siječnja 2024. godine obvezni mirovinski fondovi (OMF) su brojali 2.255.736 članova što je 6.911 članova, odnosno 0,31 posto više nego u prosincu 2023. godine. Tada se, u C kategoriji nalazilo 4,6 posto ukupnog broja članova OMF-ova. Neto imovina obveznih mirovinskih fondova je krajem siječnja iznosila čak 20,5 milijarde eura. Ako se ti podaci usporede s onima iz prosinca prošle godine, to je povećanje od 3 milijardi eura, odnosno 1,5 posto.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u siječnju su iznosili 113,7 milijuna eura, dok su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 22,2 milijuna eura. Ako se usporede podaci s onima iz prosinca, zabilježen je porast u siječnju i to od 13,2 milijuna eura. Mjesečni prinosi MIREX-a C krajem siječnja ove godine su iznosili 0,1 posto, dok prinosi na godišnjoj razini iznosili 3,8 posto.

Veljača 2024.

Mjesec dana kasnije, obvezni mirovinski fondovi su brojali 2.260.083 člana. Riječ je o 4.347 članova, to jest 0,19 posto više nego u siječnju 2024. godine. U to vrijeme se u C kategoriji nalazilo 4,7 posto ukupnog broja članova OMF-ova. Što se tiče financija, čak 20,8 milijardi eura je iznosila neto imovina obveznih mirovinskih fondova krajem veljače. Uspoređujući te rezultate s onima iz siječnja, radi se i porastu od 0,2 milijardi eura, odnosno 1,2 posto.

U veljači su u obvezne mirovinske fondove uplaćeni ukupni neto doprinosi u iznosu od 113,19 milijuna eura. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa su iz svih OMF-ova iznosili 16,4 milijuna eura. Sudeći prema rezultatima iz siječnja i veljače, zamijećen je rast od 5,7 milijuna eura. U istom razdoblju, mjesečni prinosi MIREX-a C su iznosili -0,02 posto. S druge strane, godišnji prinosi su tada iznosili 4,4 posto.

Ožujak 2024.

Obvezni mirovinski fondovi su brojali 2.264.732 člana krajem ožujka. Uspoređujući te brojke s onima iz veljače, jasno se vidi da je riječ o 4.649 članova više, što u postocima iznosi 0,21 posto. U to se vrijeme u C kategoriji nalazilo 4,7 posto ukupnog broja članova OMF-ova. U ožujku je narasla i neto imovina obveznih mirovinskih fondova na 21,2 milijarde eura. To je 0,4 milijardi eura, odnosno 1,8 posto više nego što je to bio slučaj u veljači.

Krajem ožujka su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove popeli na 116,2 milijuna eura. Po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova ukupno je isplaćen iznos od 15,6 milijuna eura. OMF su ožujku zabilježili pad od 0,9 milijuna eura. Srećom, u tom mjesecu je narasla obveznička ulaganja OMF-ova i tako se popela na 12,9 milijardi eura. Upravo su oni činili 60,9 posto imovine u to vrijeme. Krajem ožujka su mjesečni prinosi MIREX-a C iznosili 0,3 posto, a godišnji 4,2 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap