Mornari, rudari, razminirači: Postoje male skupine radnika s mirovinama po posebnim propisima, evo što im je to donijelo

Milan Dalmacija
23. kolovoza 2022.
Istaknuto
A- A+

U Hrvatskoj mirovine po posebnim propisima prima 1.921 radnik. Riječ je o umirovljenim razminiračima, mornarima u domaćoj i međunarodnoj plovidbi, radnicima koji su bili izloženi azbestu te djelatnicima ugljenokopa Tupljak. No, gledajući iznose njihovih mirovina po statistikama, teško je reći da su oni po ičemu povlašteni.

rad

Foto: Pixabay

Posao je posao, ali nije svaki posao isti. Neki su lakši, neki su teži, a razlike se ogledaju i u iznosu mirovina. Osim 1.056.887 umirovljenika koji su svoj radni vijek odradili u različitim tvrtkama, postoje i male skupine radnika koje su, također radile, ali zbog pogibeljnosti njihova posla imaju određene povlastice.

Riječ je o djelatnicima na razminiranju, članovima posade brodova u međunarodnoj i domaćoj plovidbi, radnicima koji su profesionalno izloženi azbestu te radnicima ugljenokopa Tupljak. Ukupno ih je 1.921, primaju mirovine izravno iz državnog proračuna, no svaka od navedenih skupina ima zasebne kriterije obračuna i prava na mirovinu, stoga ih je potrebno zasebno predstaviti.

Radnici na poslovima razminiranja

Radnicima na poslovima razminiranja kriteriji za umirovljenje su određeni Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, o čemu smo već pisali pri pojašnjenju kriterija za mirovine policijskih službenika.

Umirovljenik Miroslav Škoro radi tri posla jer ne može pronaći radnike

Statistike Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ih često zbirno navode u toj skupini umirovljenika, no, ipak se može vidjeti kako mirovine primaju 634 osobe koje su radile na razminiranju. Prosječna mirovina im iznosi 4.448,12 kuna i ostvarena je za 31 godinu, tri mjeseca i 20 dana staža.

Od ukupnog broja, 587 bivših radnika na razminiranju prima starosnu mirovinu, koja prosječno iznosi 4.368,84 kune i ostvarena je za prosječno 31 godinu, devet mjeseci i 25 dana staža. Šest radnika prima mirovinu između 1.000 i 1.500 kuna, koja u prosjeku iznosi 1.348,62 kune, dok, s druge strane, 28 njihovih kolega prima mirovine više od 8.000 kuna koje u prosjeku iznose 9.347,34 kune.

Invalidsku mirovinu prima 22 bivših djelatnika na poslovima razminiranja. Ona u prosjeku iznosi 5.649,04 kune i ostvarena je za 22,5 godina staža. Jedna osoba sa stažom od 15 godina, četiri mjeseca i 28 dana prima invalidsku mirovinu u iznosu od 8.775,65 kuna.

Mirovine radnika zaposlenih na poslovima razminiranja. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Obiteljsku mirovinu prima 25 osoba u prosječnom iznosu od 5.252,79 kuna za 27 godina, mjesec i 17 dana staža. Od ukupnog broja obiteljskih umirovljenika u ovoj kategoriji, jedna osoba prima 2.876,24 kune za 30 godina i jedan dan staža, dok dvije osobe primaju obiteljsku mirovinu u prosjeku od 9.125,59 kuna za 25 godina, četiri mjeseca i 11 dana staža.

Članovi posade brodova u međunarodnoj i domaćoj plovidbi

U posebnoj su kategoriji umirovljenih radnika i članovi posade brodova u međunarodnoj i domaćoj plovidbi. Njima je osigurano pravo na mirovinu temeljem prijavljenog prebivališta, boravišta i obveznog mirovinskog osiguranja putem prijave domaće kompanije ili Lučke kapetanije. Staž im se obračunava u produljenom trajanju po ukrcaju na brodu. Za svakih 12 mjeseci provedenih na brodu, staž im se računa u trajanju od 15 mjeseci.

Pomorskim zakonikom je određeno da pravo na mirovinu imaju mornari sa 60 godina života i najmanje 15 godina staža na ukrcaju na brodovima u domaćoj i međunarodnoj plovidbi. Tijekom svog radnog vijeka obveznici su plaćanja dodatnog doprinosa te doprinosa za staž u produljenom trajanju. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, imaju pravo i na produljeno osiguranje nakon prestanka rada po ugovoru na određeno vrijeme.

No, to im ne donosi mnogo, jer je prema statistikama HZMO-a, prosječna mirovina za mornare u lipnju iznosila 2.243,39 kuna, za 28 godina, 10 mjeseci i 29 dana staža. Ukupno je 201 osoba primila mirovinu po kriterijima za članove posade brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi.

Mirovine članova posade brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Od toga, 194 osobe primaju starosnu mirovinu u prosječnom iznosu od 2.268,98 kuna za 28 godina, 11 mjeseci i 26 dana staža. Obiteljsku mirovinu prima sedam osoba, sve su žene, a ona prosječno iznosi 1.504,08 kuna i ostvarena je za 26 godina, 10 mjeseci idevet dana staža.  Starosne se mirovine kreću između 500 i 5.000 kuna, dok su obiteljske raspoređene na iznose od 1.000 pa do najviše 2.102,35 kuna.

Mirovine članova posade brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi po spolu. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Radnici profesionalno izloženi azbestu

Posebna su skupina i umirovljeni radnici profesionalno izloženi azbestu, bilo da su radili u proizvodnji, postavljanju, uklanjanju ili prijevozu proizvoda od azbesta te radnici koji su oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom tijekom proizvodnje.

Bolesnom zidaru nakon 41 godinu staža odbili invalidsku mirovinu, spasila ga Radnička komora

Prema posebnom Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, pravo na mirovinu radnici ostvaruju ako imaju navršenih 50 godina, a radnice 45 te najmanje 25 godina staža, od čega 10 na poslovima vezanima uz azbest. Također, prava ostvaruju i radnici s 53 godine života, a radnice s 48 te najmanje 30 godina staža, od čega je 20 na poslovima s azbestom. Radnici oboljeli od azbestoze imaju pravo na mirovinu bez obzira na dob i prikupljeni staž.

Uz to, svim se radnicima u ovoj kategoriji mirovina određuje temeljem 40 godina staža, a umanjenje se odnosi na rad u zemlji s kojom Hrvatska ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju. Uz to, mirovina se uvećava za 26 posto, a moguće ju je ostvariti zahtjevom za umirovljenje, podnesenim HZMO-u najkasnije šest mjeseci nakon prestanka staža osiguranja.

U praksi to izgleda ovako. Prosječna mirovina za lipanj, koju je dobilo ukupno 837 bivših radnika profesionalno izloženih azbestu, iznosila je 3.411,45 kuna i ostvarena je za 27 godina, devet mjeseci i 14 dana staža. Najniža isplaćena mirovina iznosi 423,88 kuna i ostvarena je u četiri godine, sedam mjeseci i šest dana staža. Najviše mirovine, pak, dobiva troje ljudi i one u prosjeku iznose 7.523,32 kune za 32 godine i mjesec dana staža.

Mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

To su ujedno najniža i najviše starosne mirovine. Njih prima 785 osoba, a prosječno iznose 3.454,72 kuna za 27 godina, šest mjeseci i 25 dana staža. Obiteljske mirovine primaju 52 osobe, a prosječno one iznose 2.758,18 kuna za 31 godinu i 20 dana staža. Najniža obiteljska mirovina iznosi 1.466,53 kune i ostvarena je za 17 godina, pet mjeseci i 21 dan staža. Najviša obiteljska mirovina isplaćena za lipanja je 4.830,29 kuna za 42 godine, 11 mjeseci i 11 dana staža.

Umirovljeni radnici profesionalno izloženi azbestu po spolu. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Gledajući po spolu 482 muškarca izložena azbestu primaju u prosjeku 3.557,14 kuna za 29 godina i 24 dana staža, dok 355 žena prima 3.213,63 kune za 26 godina i 12 dana staža.

Radnici ugljenokopa Tupljak

Posljednja kategorija radnika koji mirovine primaju po posebnim propisima su i oni iz Istarskih ugljenokopa Tupljak d.d. iz Labina. Po posebnom zakonu, oni imaju pravo na mirovinu prema ZOMO-u, ali po nešto drugačijim kriterijima. Prije svega, pravo na mirovinu po tom propisu mogli suostvariti samo ako su predali zahtjev do 31. prosinca 1999. godine.

U njihovom slučaju, uvjet za umirovljenje nije bila dob, već isključivo staž. Za one s najmanje 20 godina staža, od čega najmanje 15 godina rada u ugljenokopu i neposrednoj proizvodnji, značio je da će svakih 12 mjeseci biti obračunato kao 18. Kod onih s najmanje 25 godina staža, od čega 15 u ugljenokopu, 12 mjeseci se obračunavalo kao 16, a za one s 35 godina staža, od čega su proveli manje od 15 godina u ugljenokopu, dodatni se staž nije obračunavao. Onima s manje od 40 godina staža, dodavao se i staž osiguranja od najviše pet godina, ali se pritom pazilo da ukupni staž ne prelazi 40 godina.

Pravo na invalidsku mirovinu imali su oni kojima je utvrđena nesposobnost za rad, ali i oni koji su dobili otkaz i to ne vlastitom krivnjom te od ranije nezaposleni radnici temeljem preostale sposobnosti za rad.

Mirovine radnika ugljenokopa Tupljak. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Umirovljenika po tim kriterijima je u lipnju bilo 249. Oni su ostvarili prosječnu mirovinu od 4.181,32 kune za 29 godina, osam mjeseci i 18 dana staža. Najniža mirovina iznosi 1886,60 kuna. Riječ je o obiteljskoj mirovini ostvarenoj za 25 godina, tri mjeseca i 12 dana staža. Najviše mirovine primaju četiri osobe te one u prosjeku iznose 6.400,86 kuna i ostvarene su za 36 godina, mjesec i 18 dana rada. Riječ je o invalidskim mirovinama.

Umirovljeni radnici ugljenokopa Tupljak po spolu. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Starosnu mirovinu prima 110 rudara, a ona u prosjeku iznosi 4.134,95 kuna, a ostvarena je za 30 godina, 11 mjeseci i 28 dana. Invalidske mirovine prima 111 osoba i one iznose prosječno 44.480,79 kuna za 27 godina, 10 mjeseci i 15 dana staža. obiteljske mirovine je u lipnju dobilo 28 osoba i one su iznosile 3.176,33 kune u prosjeku za odrađenih 32 godine i tjedan dana. Sve korisnice obiteljskih mirovina su žene, dok starosne i invalidske dobivaju isključivo muškarci.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap