Donosimo od čega su umirovljenici u Hrvatskoj najviše umirali prošle godine

Ana Kanazir
1. studenoga 2023.
Zdravlje
A- A+

Broj umrlih osoba je podatak koji je ključan za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, kreiranje zdravstvenih politika, evaluaciju nacionalnih zdravstvenih programa te za regionalnu i međunarodnu usporedbu. Dobra je vijest kako je prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2022. godini zabilježen pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, odnosno umrlo je 5.733 osoba manje. Poznato je i kako su kod osoba od 65 i više godina najčešći uzroci smrti bolesti cirkulacije i zloćudne novotvorine, kako navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

groblje

Groblje | Foto: Unsplash

Kako bi se pratila statistika, Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine donosi koliko je osoba umrlo, ali i od čega. Podaci se odnose na prethodnu godinu, odnosno na 2022., a poznato je i od čega umire starije stanovništvo. Kakvi su podaci bili u 2021. godini možete vidjeti u ovom tekstu.

groblje
Hrvatski zavod za javno zdravstvo: U Hrvatskoj stariji od 65 najčešće umiru od bolesti povezanih s cirkulacijom

Najčešći uzrok smrti kod umirovljenika su bolesti cirkulacije

Uzroci smrti mogu biti različiti, a dijele se po uzroku smrti prema skupini bolesti, ali i po bolestima od kojih je umrlo najviše osoba. Također, poznato je kako je u Hrvatskoj u 2022. godine umrlo ukupno 48.552 osoba u dobi od 65 i više godina, koji čine 85,2 posto ukupno umrlih. U 2021. godini su umrle 52.951 osobe u dobi od 65 i više godina, odnosno 84,4 posto ukupno umrlih.

Bolesti cirkulacije i zloćudne novotvorine na prvim su mjestima uzroka smrti u dobnoj skupini 65 i više godina. Na trećem mjestu nalaze se endokrine bolesti, a na četvrtom je COVID-19. Slijede bolesti dišnog sustava, duševni poremećaji i poremećaji ponašanja, ozljede, bolesti probavnog sustava i bolesti genitourinarnog sustava, navodi HZJZ. Postoji i kategorija nasilnih smrti, a ovaj uzrok smrti kod starijih od 65 godina iznosi 3,34 posto i na sedmom je mjestu među vodećim uzrocima smrti.

Kako točno sve izgleda u brojkama i u usporedbi smrtnosti kod mlađih od 65 i starijih možete vidjeti u tablici ispod:

raspodjela umrlih po dobnim skupinama

Raspodjela umrlih po dobnim skupinama | Foto: HZJZ Screenshot

Najviše osoba je umrlo od ishemijske bolesti srca

Što se tiče cjelokupnog stanovništva, prvi uzrok smrti prema skupini bolesti i dalje su bolesti cirkulacijskog sustava od kojih je umrlo 22.303 osoba. Od novotvorina, druge po redu skupine bolesti vodećih uzroka smrti, umrlo je 13.247 osoba. Od bolesti endokrinog sustava, trećeg po redu uzroka, umrlo je 4.500 osoba. Na četvrtom mjestu zabilježene su smrti uzrokovane COVID-19, na petom bolesti dišnog sustava, na šestom ozljede i otrovanja.

Prema poretku uzroka smrti po skupinama bolesti kod muškaraca su prve cirkulacijske bolesti, zatim slijede novotvorine, smrti od posljedica COVID-19 infekcije, endokrine bolesti te ozljede i trovanja. I kod žena su na prvom mjestu uzroka smrti bolesti cirkulacijskog sustava, zatim slijede novotvorine, endokrine bolesti, smrti od posljedica COVID-19 infekcije, te bolesti dišnog sustava

Najviše osoba u 2022. godini je umrlo od ishemijske bolesti srca (6.925) i hipertenzije (5.231). Slijede šećerna bolest (4.467), na četvrtom mjestu su cerebrovaskularne bolesti (4.289), na petom mjestu COVID-19 (3.843), na šestom rak bronha i pluća (2.879) te rak debelog crijeva (2.056) na sedmom mjestu. Na osmom mjestu je ateroskleroza (1.836), na devetom mjestu je kronični bronhitis (1.616), a na desetom kronične bolesti jetre i ciroza (1.002).

Dijagram s uzrocima smrti po bojama

Uzroci smrti u 2022. godini | Foto: HZJZ Screenshot

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap