[23.5.] Deset vizionarskih poruka “Oca hrvatske domovine”, doktora Ante Starčevića

Josip Mihaljević
23. svibnja 2018.
Vremeplov
A- A+

Ante Starčević bio je hrvatski književnik i političar iz 19. stoljeća. Bavio se poviješću, filologijom, književnom kritikom, filozofijom i prevoditeljstvom. Bio je politički vođa pravaškog pokreta i glavni ideolog hrvatskog nacionalizma, a još za života su mu počeli tepati i nazivati ga Ocem Domovine.

ante starčević

Foto: dr. Ante Starčević | Youtube screenshot

Ante Starčević rođen je na današnji 1823. godine u Velikom Žitniku kod Gospića. Obrazovao se u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, u sjemeništu u Senju te na studiju teologije u Pešti. Uspješno je govorio latinskim, njemačkim, mađarski, grčkim i talijanskim jezikom. Nakon što je postao doktor filozofije, odustaje od svećeništva i odlučuje se posvetiti borbi za slobodnu i suverenu Hrvatsku.

Kontroverzna ličnost

Starčević je bio nadprosječno inteligentan i vrlo malo vremena mu je trebalo da upadne u tadašnji Hrvatski sabor. U njemu je bio najgorljiviji zagovornik hrvatske neovisnosti, odlučno se protiveći bilo kakvim vezama Hrvatske s Austrijom i Mađarskom. Zajedno s Eugenom Kvaternikom 1861. godine osniva Stranku prava, a sljedećih trideset godina je neumorno radio na promoviranju samostalne hrvatske države.

Kao političar, bio je kontroverzna ličnost, zatvaran je više puta i mnoge je mjesece proveo u zatvoru. Neprijatelje je vidio u Habsburškoj monarhiji i u svećenstvu, za koje je smatrao da su glavni krivac za zaostalost masa i službu tuđincima. S druge strane, klerikalci su njega napadali kao “buntovnika, neznabožca, antikrista, koji ruši sve naredbe Boga, ljudi i crkve.”

Top 10 citata Ante Starčevića

“Dok budemo imali domaćih izdajicah, dotle ćemo imati tudjinacah gospodarah. Izdajica ćemo imati dok se narod neosvesti.”

“Bez dvojbe, politička sloboda jedini je način, kojim si može zasužnjen narod pomoći. Dok njegovo celo gospodarstvo stoji u šakah drugoga, dok on nemože svoje celokupno stanje urediti po svojoj volji i po svojih probitcih, dotle on nemože nego siromah, nego pokvaren, nego sužanj biti.”

“Narod, koji uviek traži zaštitnika, nije vriedan slobode.”

“Ja ne razumim što hoće da kažu oni koji vele da kraljevina Hervatska, kraljevina pet stoletjah prkosivši Istoku i Zapadu, ne može o sebi, neodvisna stajati. Ni jedan narod ne može bez drugih narodah obstati, pa itako svako selo može kao neodvisna deržava biti.”

“Mi Hrvati imamo dvije narodne mane iz kojih izvire sva naša nesreća: mi svakome vjerujemo bez da promišljamo i lako zaboravljamo krivice koje nam drugi učine.”

“Narod hrvatski ima starije spomenike u svome jeziku negoli ijedan njegov slavjanski brat: hrvatski jezik proslaviše stotine pisaca u ono doba, kad zapadni narodi, danas najizobraženiji jedva da su znali Oče naš u svome jeziku izbrojiti.”

“Osveta je slaboća, koja se derži jedinacah, ne narodah slobodnih, ne deržavah jakih, ne vladah pravih. Za osvetu vojevati može samo despot ili luđak.”

“Nikakva vlada ne može puku odoleti; puk je uvek za dobru stvar, samo što ju često ne pozna, a kada ju kroz vlastito razpravljanje i izkustvo upozna, ona ga obuzme svega, i tada mora svaka vlada ili popustiti ili propasti.”

“Za stalno svaki sin domovine dužan je služiti svojemu narodu primiti svako mesto, koje odgovara njegovoj sposobnosti, i na kojemu može domovini kakovo dobro izkazati. U tom ga ne smi prečiti njegovo makar temeljito osvedočenje, da obstojeći sustav ne valja, ili da se ne slaže s njegovimi načeli.”

“Deržeć se toga načela, mi iskreno ljubimo i za brata deržimo i Serba, i Nemca, i Talijana, i Žida, i Ciganina, i Luterovca, itd., svakoga tko radi za obćenito dobro svega naroda i cele domovine, a plašimo se jednako i Hervata i Serba, itd., svakoga tko je proti onim skupnim svetinjam.”

___________________________

Pročitajte što se dogodilo jučer [22.5.] na ovom linku.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap