SUH: Državo, prestani diskriminirati radnike starije od 65 godina i plati im bolovanje!

Jasmina Grgurić Zanze
4. ožujka 2022.
Novosti
A- A+

Da prestane s diskriminacijom radnika starijih od 65 godina, kojima država ne plaća bolovanje, već ono ide na teret ili poslodavca ili samih radnika, od Vlade novom inicijativom traži Sindikat umirovljenika Hrvatske, a kojom se obraća i pučkoj pravobraniteljici i Aladrovićevu ministarstvu.

Mnogi stariji građani sada će za odlazak doktoru morati platiti Foto: Pixabay

Sindikat umirovljenika Hrvatske obratio se Vladi s novom inicijativom za žurnom izmjenom članka 50. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Njime se propisuje kako „osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa“.

Tim se člankom, poručuje SUH, diskriminiraju zaposleni umirovljenici. Oni se diskriminiraju i po pitanju plaćanja bolovanja nakon 42. dana, gdje obvezu naknade plaće s poslodavca za sve osiguranike preuzima HZZO, ali se izrijekom se isključuju zaposleni umirovljenici.

Oduzeto im pravo koje pripada svim radnicima

Mogućnost rada umirovljenika, podsjeća Sindikat, regulirana je Zakonom o mirovinskom osiguranju. Zakon regulira slučajeve u kojima osoba može raditi nakon ostvarivanja prava na mirovinu (uz istovremeno korištenje mirovine, ili bez mogućnosti korištenja mirovine), s ciljem da se omogući rad primjeren statusu umirovljenika, kako bi si uz mirovinu mogao osigurati dodatni financijski prihod radi poboljšanja svoje socijalne sigurnosti, ali i dati svoj korisni doprinos hrvatskom društvu. Uzimajući pri tome u obzir činjenicu da je većini propisana mogućnost zapošljavanja do polovice punog radnog vremena, posebno se naglašava kako korisnik mirovine može s poslodavcem sklopiti ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člankom 62. Zakona o radu.

Korisnik mirovine koji je sklopio ugovor o radu je radnik u smislu Zakona o radu. Takva osoba, kao i svaka druga fizička osoba koja je radnik koji radi u nepunom radnom vremenu, stječe prava i obveze iz radnog odnosa pod istim propisanim uvjetima, odnosno jednako kao i svaki drugi takav radnik. Primjerice, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu ostvarivat će pravo na plaću i druga materijalna prava razmjerno ugovorenom radnom vremenu sukladno članku 62. stavku 6. Zakona o radu.

Plaćeno bolovanje? Ne može: Država kažnjava radnike i obrtnike starije od 65!

“Jedno od tih prava je da osiguranik ima pravo na teret sredstava Zavoda, odnosno državnog proračuna ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti iz članka 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u maksimalnom trajanju od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti, bez prekida, u visini utvrđenoj u skladu s ovim Zakonom i općim aktima Zavoda. Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime te privremene nesposobnosti dok za privremenu nesposobnost postoji medicinska indikacija.

Takvo pravo je u suprotnosti s člankom 50. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Iako nije bilo puno slučajeva gdje su umirovljenici-radnici koristili bolovanje zbog bolesti, protivno je Ustavu diskriminirati izrijekom jednu kategoriju radnika kojoj je pravo na rad propisano temeljnim Zakonom o radu i Zakonu o mirovinskom osiguranju” – naglašava SUH-ova predsjednica Jasna A. Petrović.

Država ih tjerala na bolovanje koje im nije platila

Zaposleni umirovljenici, ističe u inicijativi, plaćaju proporcionalni dio zdravstvenog doprinosa te i dopunsko osiguranje, što još više ukazuje na apsurd gore opisanih zakonskih propisa.

“Značajno je više pojedinaca koji su nam se obratili s pritužbom kako im je od strane njihovog obiteljskog liječnika propisana obveza korištenja bolovanja za vrijeme izolacije zbog bivanja kontaktnom osobom oboljelog od Covid 19. Kao potencijalne kliconoše takvi su radnici prinuđeni biti na bolovanju pod šifrom D0, a nakon izolacije i potvrđenog negativnog testa na Covid 19 HZZO im odbija priznati zahtjev za refundaciju plaće i o nepriznavanju dostavljenih doznaka donose rješenje temeljem članka 50.

Gotovo je nevjerojatno da se temeljem odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite mora koristiti bolovanje radi izolacije (prije u trajanju od 10 dana), a da se isti diskriminiraju samo zato što su stariji od 65 godina?!” – otkriva Petrović.

Kao udruzi koja zastupa interese umirovljenika i starijih osoba, dodaje, Sindikatu umirovljenika Hrvatske je neshvatljivo, kao i starijim osobama koje nam se obraćaju kao žrtve takvog propisa, da se u uvjetima pandemije diskriminira svakog radnika koji je i za jedan dan stariji od 65 godina.

“Očekujemo od Ministarstva zdravstva da hitnom izmjenom članka 50. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ili na neki drugi pravno mogući hitni način, omogući ravnopravnost svih radnika, neovisno o dobi, pred Ustavom i zakonima” – zaključuje ispred Sindikata umirovljenika Hrvatske predsjednica Jasna A. Petrović.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap