Što ako mirovinski fondovi gadno zaribaju? Moraju vam platiti iz svog džepa

Josip Mihaljević
7. veljače 2022.
Novosti
A- A+

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) prošloga je mjeseca donijela odluku o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu. Radi se o zakonskoj obavezi koja propisuje koliko “lošu” godinu smiju imati mirovinski fondovi, a ako im prinosi budu niži od navedenih, razliku osiguranicima moraju platiti iz vlastitog džepa.

novcanik

Foto: Unsplash

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) prošloga je mjeseca donijela odluku o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu. Radi se matematičkom izračunu koji utvrđuje koliko mirovinci smiju zaroniti u crveno (negativan prinos na štednju), a ako premaše taj iznos, članovima na račune moraju isplatiti razliku iz svog džepa.

U praksi zapravo i ne dolazi do toga jer su rezultati naših mirovinskih fondova relativno pristojni, međutim, možemo se zapitati što bi se dogodilo ako financijska tržišta (pa samim time i fondovi) zaredaju nekoliko loših godina za redom.

Svakom članu mirovinskog fonda garantira se određeni prinos

stednja
Mirovinski fondovi očekuju niže prinose u budućnosti: "Moramo mijenjati paradigmu i poslovanje"

Svakom članu mirovinskog fonda jamči se određen prinos koji je u visini referentnog prinosa za odgovarajuću kategoriju štednje. Naši mirovinci imaju tri kategorije štednje (A je nešto rizičnija, B umjerena, a C konzervativna). Stopa referentnog prinosa računa se za svaku kategoriju mirovinskih fondova za proteklu kalendarsku godinu matematičkim izračunom koji uključuje stope prosječnih godišnjih prinosa svih fondova iste kategorije za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine.

Ako je prosječan godišnji prinos mirovinskog fonda tijekom razdoblja od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa – Zakon o mirovinskim fondovima mirovinskom društvu nalaže da u fond uplati razliku do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa. Jamstveni polog, pak, posebni je račun mirovinskog fonda na kojem moraju držati milijun kuna za svakih 10 tisuća članova iznad 50 tisuća članova svih kategorija s kojima mirovinsko društvo upravlja.

Evo koliko iznose zajamčeni prinosi, negativni su

Ukratko, ako mirovinski fondovi zaredaju nekoliko “crvenih” godina, osiguranicima moraju platiti iz jamstvenog pologa. Međutim, prema odluci HANFA-e iz siječnja, zajamčeni prinosi su poprilično niski i svi su u minusu. Pojednostavljeno, fondovi garantiraju da će članovi kategorije A imati najmanje -3,275% prinosa, članovi kategorije B -0,252% prinosa, a članovi kategorije C -0,676% zajamčenog prinosa.

Međutim, mirovinci će, ako zarone ispod ovih razina, morati nadoplatiti razliku samo do spomenutih postotaka, a ne do “nule” ili nekog pozitivnog prinosa.

Što ako mirovinski fondovi gadno zaribaju? Moraju vam platiti iz svog džepa
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap