Niste zadovoljni poreznim rješenjem? Možete uložiti prigovor, ali pazite na rok!

Jasmina Grgurić Zanze
11. srpnja 2019.
Novosti
A- A+

Posljednjih tjedana na adrese građana pristižu porezna rješenja za proteklu godinu. S njima nisu svi zadovoljni, primjerice jer im nije priznato pravo za uzdržavanje člana. Bez brige, jer imate pravo uložiti prigovor, ali to trebate učiniti najkasnije do 31. srpnja.

Ilustracija: Pixabay

Porezna uprava građanima ovih dana šalje porezna rješenja koja prikazuju godišnji obračun poreza. Pritom se utvrđuje godišnja obveza poreza za dohodak od nesamostalnog rada, u koji se ubrajaju plaće i mirovne te za drugi dohodak koji porezni obveznici ostvaruju radom izvan radnog odnosa, u što spadaju razne naknade i honorari ostvareni putem autorskog ugovora.

Umanjenje za umirovljenike 50 posto

Građani imaju pravo i na osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka za sebe i za uzdržavanu djecu, supružnika i roditelje. Uvjet je da oni lani nisu ostvarili primitke veće od 15 tisuća kuna. Također, tu je i pravo na uvećanje osobnog odbitka na osnovi vlastite invalidnosti ili one uzdržavanih članova obitelji.

Prema poreznoj tarifi koja se primjenjuje za 2018. godinu, godišnja porezna osnovica do 210 tisuća kuna oporezuje se stopom od 24%, a razlika iznad toga iznosa stopom od 36%, uvećano za pripadajući prirez.

Poreznim obveznicima koji su ostvarili dohodak od mirovine, priznaje se pravo na osobni odbitak na ukupnu svotu godišnjeg dohotka, a porezna obveza iz mirovine utvrđuje se uz umanjenje za 50 posto dijela godišnje porezne obveze razmjerno udjelu mirovine u ukupnom godišnjem dohotku, piše Marija Zuber za Lider.hr.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2019. kojima je izmijenjana porezna tarifa porezni će obveznici osjetiti tek pri utvrđivanju godišnje porezne obveze za 2019.

Ulaganje prigovora odgađa plaćanje porezne obveze

Ako soba smatra da joj je porezna obveza pogrešno utvrđena, može uložiti prigovor. Primjerice, ako porezni obveznik nije iskoristio pravo na osobni odbitak za sebe, uzdržavanu djecu ili članove obitelji, ima to pravo u godišnjem obračunu. Porezno tijelo priznat će mu pravo samo za one članove koji su upisani u PK karticu, i to samo za razdoblje u kojemu su na PK kartici navedeni kao uzdržavani. Isto vrijedi i za umanjenje poreza prema području posebne državne skrbi.

Međutim, sve promjene morale su biti prijavljene do kraja veljače ove godine. U svakom slučaju, prigovor na privremeno porezno rješenje treba podnijeti do 31. srpnja, u pisanom obliku ili usmeno. Porezna uprava donijet će novo rješenje u roku 30 dana, a cijela procedura odgađa plaćanje porezne obveze.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap