Nema više umiranja po sudovima: Ugovori o uzdržavanju raskidat će se po hitnom postupku

Milan Dalmacija
8. listopada 2023.
Novosti
A- A+

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju postaju strože definirani. Ubuduće će u njima morati biti ugrađene obveze uzdržavatelja, ali i definirano mjesto stanovanja uzdržavane osobe. Uz to, uvodi se i pravo služnosti stanovanja kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, a sve parnice zbog razvrgavanja ili poništavanja takvih ugovora vodit će se na sudovima po hitnom postupku.

Ugovorima o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju starije osobe u zamjenu za skrb često prepuštaju nekretnine | Foto: Pixabay

Iako bi trebali jamčiti skrb i njegu za starije i nemoćne osobe, ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju često su povod uzdržavateljima da zanemare uzdržavane osobe i što prije steknu njihovu imovinu. Na to već godinama upozoravaju umirovljeničke udruge i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, a čini se da je to spoznala i država.

Naime, Ministarstvo pravosuđa i uprave u javno je savjetovanje plasiralo izmjene i dopune čak dvaju zakona koje se odnose upravo na ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Izmjene Zakona o obveznim odnosima (ZOO) važnije su, jer su njime ti ugovori striktno propisani, a sad će biti osnažena i uloga institucija te uvedena neka ograničenja.

Kao što smo već pisali, nakon sastanka radne skupine za izmjene i dopune tog zakona, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna Petrović otkrila nam je kako će biti uveden registar takvih ugovora pri Hrvatskoj javnobilježničkoj komori te da će biti ograničen broj ugovora koje uzdržavatelj može potpisati. Uz to, nazivi samih ugovora bit će promijenjeni kako bi ih svi mogli lakše razumjeti.

Strogo definirane obveze

U pravom planu su ruke koje potpisuju ugovor
Ugovori o uzdržavanju mijenjaju ime: Uskoro stižu još dvije vrlo važne promjene

Iako je Petrović inzistirala na najviše dva potpisana ugovora s uzdržavateljem, izmjene i dopune ZOO-a, koje možete pročitati i komentirati ovdje, navode kako će uzdržavatelji i uzdržavane osobe moći potpisati najviše tri takva ugovora. Prije potpisivanja podaci će se provjeravati u registru pri javnobilježničkoj komori u kojem će biti navedeni podaci o sklopljenim i raskinutim ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, pokrenutim postupcima za razvrgavanje, poništenje ili proglašavanje ništetnosti tih ugovora, ali i sudskim pravorijecima u tim postupcima. Stoga će i prvostupanjski sudovi (općinski) imati pristup registru te će u njega unositi podatke u roku od 30 dana od sklapanja ugovora, pokretanja postupka i sudske odluke.

Uz to, u ugovorima će sad morati biti definirana mjesto stanovanja primatelja uzdržavanja te ‘obveza prehrane, njege i brige o zdravlju primatelja uzdržavanja te zadovoljavanja njegovih ostalih osnovnih životnih potreba, snošenje troška režija i sahrane primatelja uzdržavanja.’ To se izravno veže uz novu odredbu o pravu služnosti stanovanja.

Tako će ubuduće ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju morati biti osnovati služnost stanovanja ili stvarni teret uzdržavanja u korist primatelja uzdržavanja, osim ako se primatelj uzdržavanja tome ne protivi. Služnost stanovanja će ujedno biti upisana i u zemljišne knjige tijekom uknjižbe prava vlasništva temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Time bi se trebalo zaštititi primatelje uzdržavanja od nasilnog izbacivanja iz nekretnine te brze kupoprodaje ili prisvajanja davatelja uzdržavanja.

Rješavanje po hitnom postupku

Izmjene Zakona o parničnom postupku (ZPP), pak, donose jednu, ali vrlo važnu promjenu. Naime, sudovi će temeljem nove zakonske odredbe biti dužni ‘obraćati osobitu pažnju na potrebu hitnog rješavanja spora u postupcima radi raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te u drugim postupcima za koje je to ovim ili drugim zakonom propisano’ pri određivanju rokova i ročišta u takvim postupcima.

Dakle, sudski sporovi oko ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju rješavat će se po hitnom postupku. Ovdje je Ministarstvo pravosuđa i uprave uzelo u obzir i navode pučke pravobraniteljice iz njenog izvješća za 2021. godinu.

– U slučaju neizvršavanja obveza od strane davatelja uzdržavanja ugovor se može raskinuti, međutim u praksi ovi sudski postupci traju predugo, osobito s obzirom na visoku dob primatelja uzdržavanja, koji ponekad umiru ne dočekavši raskid, napisala je pravobraniteljica.

Ovdje vrijedi spomenuti i jednu izmjenu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Ako prijedlog tog zakona bude izglasan u trenutnoj formi, izvjesno je kako će među primatelje te naknade ući i starije osobe koje su pokrenule postupak za razvrgavanje ili poništavanje ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Više o tim izmjenama možete pročitati ovdje.

Biste li potpisali ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju?

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap