Nacionalna naknada za starije nije došla do onih kojima je najpotrebnija

Josip Mihaljević
16. studenoga 2021.
Novosti
A- A+

U odnosu na mjesec dana ranije, pravo na nacionalnu naknadu za starije ostvarilo je 90 novih građana. Sada 800 kuna mjesečno prima 5587 korisnika, daleko manje od prvih procjena ministarstva i daleko manje od ažuriranih procjena ministarstva.

umirovljenica

Foto: Unsplash

Za mjesec i pol dana proći će cijela godina od kada je Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe stupio na snagu. Političari su desetljećima pričali o ideji koja funkcionira slično “nultom mirovinskom stupu” i koji osigurava minimum prihoda starijim osobama koje tijekom života nisu ostvarili pravo na mirovinu. Ideju je najavio još ministar rada Marko Pavić, a proveo ju je njegov nasljednik Josip Aladrović.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje priopćio je kako će ovoga mjeseca nacionalnu naknadu dobiti 5587 korisnika, 90 više nego prije mjesec dana. Daleko je to od prvih analiza koje su govorile o tomu da u RH živi gotovo 60 tisuća starijih od 65 godina bez ikakvih prihoda. Daleko je i od ideje zakonodavca koji je očekivao 19.700 korisnika u prvoj godini nacionalne naknade za starije. Što je najgore, daleko je to i od ažurirane procjene od osam tisuća korisnika do kraja godine stare mjesec dana.

To znači da nacionalna naknada za starije nije došla do oni koji bi ju trebali primati. Zanimljiv je i omjer muškaraca (34,8%) i žena (65,17%) koji primaju naknadu – projekcije su bile da bi žene u ovoj naknadi trebale dominirati s barem 90 posto. Sve nam to govori da nacionalna naknada za starije nije došla do siromašnih žena diljem Hrvatske.

Isplata u srijedu, usklađivanje za mjesec i pol dana

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za mjesec listopad kreće u srijedu 17. studenog. Početkom iduće godine doći će i do prvog usklađivanja pa bi korisnici trebali primati i malo više od 800 kuna mjesečno.

novac
Nacionalna "mirovina" za starije: Broj siromašnih korisnika raste puževim tempom!

“Svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje se od 1. siječnja svake kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2022. nadalje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ako je stopa veća od nule”, stoji u Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije.

Međutim, odluku o usklađivanju donosi upravno vijeće HZMO-a najkasnije dva mjeseca nakon isteka kalendarske godine, pa se isplata usklađene naknade može očekivati u ožujku iduće godine.

 

Nacionalna naknada za starije nije došla do onih kojima je najpotrebnija
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap