Nacionalna “mirovina” za starije: Broj siromašnih korisnika raste puževim tempom!

Jasmina Grgurić Zanze
15. listopada 2021.
Novosti
A- A+

Da u Hrvatskoj ima više od pet tisuća siromašnih osoba starijih od 65 godina koje žive bez mirovine jest činjenica. Ipak, nacionalnu “mirovinu” od 800 kuna mjesečno dobiva ih upravo toliko. Državna pomoć uvedena od siječnja ove godine ima sve više korisnika, ali njihov broj raste puževim tempom te je daleko od realnog i planiranog. Glavni razlozi za to su prestrogo postavljeni uvjeti i cenzus te premali iznos pomoći istovjetan socijalnoj pomoći koja “odvlači” dio siromašnih staraca.

novac

Foto: Unsplash

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan počinje u ponedjeljak, 18. listopada 2021. korisnicima računa u bankama. Nacionalnu “mirovinu” od 800 kuna dobit će 5.497 osoba, među kojima je 65,16 posto žena i 34,84 posto muškaraca. Iz državnog proračuna za isplatu je osigurano 4.367.573,33 kuna.

Do kraja godine bit će osam tisuća korisnika?

Broj korisnika premali je u odnosu na prvotno planiran i realan broj siromašnih osoba starijih od 65 godina, a koje ne primaju mirovinu. Doduše, svakog mjeseca raste, ali puževim tempom. U odnosu na prethodni mjesec riječ je o 127 građana više. Razlog tako malog kruga korisnika su prestrogo postavljeni uvjeti i cenzusi za ostvarivanje prava, kao i premalen iznos same naknade koji se preklapa sa socijalnom pomoći.

Ministarstvo sada pak očekuje da će ova mjera do kraja godine obuhvatiti osam tisuća građana. Kada je Vlada uvodila nacionalnu naknadu za starije osobe, navedeno je da u Hrvatskoj živi od 50 do 60 tisuća starijih od 65 koji ne primaju mirovinu. Nacionalna naknada je trebala pokriti 19.700 ljudi samo u ovoj godini. Kako ih je sada tek nešto više od pet tisuća, čak ni ova manja prognoza od osam tisuća korisnika nije realna.

Uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu “mirovinu”

Podsjećamo, pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800,00 kn
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Copy link
Powered by Social Snap