Nacionalna mirovina u stagnaciji, 820 kuna prima manje od 6.000 starijih

Jasmina Grgurić Zanze
15. travnja 2022.
Novosti
A- A+

Premda je država predvidjela kako će nacionalnom naknadom za starije osobe biti obuhvaćeno najmanje 20 tisuća starijih osoba koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, broj korisnika stagnira te se posljednjih mjeseci zaustavio na manje do šest tisuća.

Foto: Unsplash

Danas počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za ožujak. Novac sjeda na račune korisnika u banci. Predstavnici umirovljenika često upravo ovo ističu kao jedan od problema, s obzirom da stare i siromašne osobe u ruralnim krajevima često nemaju otvoren račun u banci.

Nemaju račun, nisu informirani, socijala im je bolja…

Na mali broj korisnika “nacionalne mirovine” utječe i činjenica da starci u siromaštvu, koji imaju pravo na ovu pomoć, često za to ni ne znaju jer žive bez struje, izolirani… Osim neinformiranosti, problem je i sam iznos naknade koji je manji od socijalne pomoći za samca. Naime, “socijala” često donosi i još neke benefite u lokalnim sredinama, poput plaćanja dijela režija, besplatnih drva za ogrjev i slično.

Nemoćna 92-godišnja žena tražila nacionalnu mirovinu tek kad joj je rekao djelatnik općine

Sve su to razlozi zbog kojih broj korisnika stagnira već mjesecima na manje od 6.000. Naime, prema podacima HZMO-a za ožujak, nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 5853 korisnika (64,75 % žena i 35,25 % muškaraca), za što je osigurano 4.783.553,44 kuna iz državnog proračuna.

Kada je tek uvedena u siječnju 2021. godine, primao ju je 3.091 korisnik. Brojka je dakle značajno narasla u nešto više od godinu dana, ali daleko je od planiranih 20 tisuća korisnika.

Tko sve ostvaruje pravo?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kuna
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Nacionalna mirovina u stagnaciji, 820 kuna prima manje od 6.000 starijih
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap