Mirovinsko podsjeća građane da podnesu zahtjeve za dječji doplatak

Jasmina Grgurić Zanze
28. siječnja 2021.
Novosti
A- A+

Građani koji žele nastaviti primati dječji doplatak bez prekida prijaviti se moraju do 1. ožujka. Dohodovni cenzus je ostao nepromijenjen, a iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podsjećaju na sve uvjete koji trebaju biti ispunjeni. Za dječje doplatke iz državnog se proračuna preko HZMO-a godišnje izdvaja oko dvije milijarde kuna.

novac

Iznosi doplatka za dijete kreću se u pravilu od 200 do 300 kuna foto: Chris Lawton, Unsplash

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća korisnike doplatka za djecu da do 1. ožujka 2021. trebaju podnijeti zahtjeve kako bi mogli bez prekida nastaviti primati doplatak i u 2021. godini.

Dohodovni cenzus i dalje iznosi 2.328,20 kuna prosječno mjesečno po članu kućanstva, odnosno 70 posto proračunske osnovice koja za 2021. godinu iznosi 3.326,00 kuna.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Dokaze o dohotku nije potrebno prilagati

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu potrebno je za sebe i druge članove kućanstva dostaviti potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog bolovanja na teret sredstava HZZO-a, potvrde centra za socijalnu skrb o ostvarenoj novčanoj naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja te o udomiteljskoj naknadi i potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu.

Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH kao i status o redovitom školovanju djece utvrđuje se službenim putem te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini kao ni školske potvrde. Iznimka su potvrde o školovanju djece u inozemstvu.

Potvrde Zavoda za mirovinsko od sada možete dobiti i u svim poštanskim uredima!

“Od 1. siječnja 2021. poslovi rješavanja o pravu na doplatak za djecu primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u prvom stupnju, osim u Područnoj službi u Zagrebu, obavljat će se i u svim područnim službama i područnim uredima HZMO-a. Iznimno od toga, zahtjeve podnositelja koji imaju prebivalište, odnosno uobičajeno boravište na području Karlovca i Siska rješavat će do daljnjega Područna služba u Zagrebu, Odjel za doplatak za djecu, Odsjek za rješavanje o pravu na doplatak za djecu primjenom pravnih propisa Europske unije i međunarodnih ugovora, Andrije Žaje 44″ – napominju iz HZMO-a.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a, a može se i kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. Zahtjev se može se podnijeti i usmeno u zapisnik, a može se predati besplatno i u svim poštanskim uredima na području RH.

Također, omogućeno je i podnošenje e-zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.

Ukupni dohodak 2.328,20 kuna

Za ispunjenje općih uvjeta za ostvarivanje prava koji su propisani Zakonom o doplatku za djecu potrebno je:

  • da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje  tri godine prije podnošenja zahtjeva
  • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske
  • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva  mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice (2.328,20 kn)
  • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu  s djetetom
  • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.

Pravo na doplatak za djecu za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom kao i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.

Kućanstvo podnositelja zahtjeva doplatka za djecu čine bračni/izvanbračni drug i članovi obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak.

Ako su podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu.

Svima koji zahtjev podnesu nakon 1. ožujka 2021. pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, kao i onima koji podnose novi zahtjev. Iznimno, za novorođeno dijete pravo se priznaje od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta.

Osobe koje su zaposlene u drugim državama članicama EU, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj Konfederaciji, a njihov bračni, izvanbračni ili razvedeni drug je zaposlen u Hrvatskoj i djeca imaju prebivalište u Hrvatskoj, kao i izaslani radnici zahtjev za doplatak za djecu obavezno podnose u Hrvatskoj.

Korisnici kojima zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu podnesen u prethodnoj godini još nije riješen u Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji te korisnici kojima je u tijeku žalbeni ili sudski postupak, također trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u tekućoj godini.

Po starom rješenju ako nema promjene u iznosima

“Napominjemo da korisnicima kojima od 1. ožujka 2021. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati na temelju ranije donesenog rješenja. Rješenja se donose korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava ili kojima u 2021. prestaje pravo na doplatak za djecu” – poručuju iz HZMO-a.

Radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu u drugim državama članicama EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji, HZMO ne izdaje potvrde o (ne)primanju doplatka za djecu u Hrvatskoj jer se te informacije među državama razmjenjuju službenim putem.

Rješenja o nastavnom ostvarivanju prava po zahtjevima primjenom pravnih propisa EU donose se bez obzira na to je li korisniku u odnosu na prethodnu godinu utvrđena promjena u visini doplatka za djecu.

Sve informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati na info telefonima HZMO-a 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95  022 kao i na mrežnim stranicama, pod Doplatak za djecu.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap