Ministarstvo: “Novim Zakonom unaprijeđena skrb za starije”

Alberta Požgaj
1. lipnja 2022.
Novosti
A- A+

Starije osobe prava i usluge iz sustava socijalne skrbi mogu ostvariti kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Iz nadležnog Ministarstva su nam odgovorili kako su nedavne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi poboljšale status starijih u društvu. No, većina se ne bi složila kako nekoliko manjih izmjena Zakona mogu unaprijediti status starijih čija vidljivost je sustavno i godinama zanemarivana.

Prava i usluge za starije | Unsplas

Prava i usluge za starije | Unsplash

Osobe starije od 65 godina mogu ostvariti nekoliko prava i usluga iz sustava socijalne skrbi. Ministarstvo nam je odgovorilo kako starije osobe najčešće ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknadu za ugroženog kupca energenata, uslugu pomoći u kući i uslugu smještaja.

Novi Zakon donio bolji status starijima

Prava i pomoći za starije | Pexels
Donosimo 10 prava i usluga koje možete ostvariti nakon 65. godine

Iz nadležnog Ministarstva pozivaju se na novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je na snagu stupio u veljači ove godine pritom tvrdeći kako je starijima time unaprijeđena skrb i pristup pravima. Stariji sva prava i usluge mogu ostvariti tako da se jave nadležnom centru za socijalnu skrb koji tijekom ispitnog postupka ispituje činjenice i okolnosti svakog pojedinog slučaja i odlučuje o priznavanju ili ne priznavanju prava.

“Tako je kod zajamčene minimalne naknade povećana osnovica, postotni bod i ukupan iznos koji se mjesečno može ostvariti. Kako bi se zaštitile žrtve zlouporabe ugovora o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju omogućeno je da osoba koja je potpisala ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te pokrenula postupak za njegov raskid može ostvarivati pravo na zajamčenu minimalnu naknadu”, odgovorili su iz Ministarstva.

Povećane su naknade poput one za ugroženog kupca energenata s 200 na 400 kuna te su prošireni krugovi primatelja ove državne pomoći. Isto tako, iz Ministarstva navode, kako su povećani iznosi osobne invalidinine te naknada za osobne potrebe, dok je status njegovatelja reguliran.

“Povećan je i iznos osobne invalidnine te naknade za osobne potrebne korisnicima usluge smještaja i organiziranog stanovanja. Također i pravo na status njegovatelja pristupačniji je za starije osobe jer po prijašnjem propisu njegovatelj je morao biti bračni ili izvanbračni drug ili životni partner mlađi od 65 godina što je u praksi teško provedivo kada su u pitanju starije osobe. Iz tog razloga novim Zakonom omogućeno je da njegovatelj može biti osoba koja živi u kućanstvu, a koju odredi osoba za koju se utvrdi da ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava”, istaknuli su iz nadležnog Ministarstva.

Stariji najviše koriste pravo na doplatak za pomoć i njegu

Za ova će se prava starijih umirovljeničke udruge boriti u naredne četiri godine

Što se tiče područja čitave Hrvatske, iz Ministarstva su naveli kako su prošle godine osobe starije od 65 godina najčešće koristile pravo na doplatak za pomoć i njegu. Ukratko, pravo na doplatak za pomoć i njegu mogu, između ostalog, ostvariti i osobe starije od 65 godina ovisno o stupnju utvrđenog invaliditeta. Ova vrsta državne pomoći iznosi 600 kuna mjesečno za puni iznos te 420 kuna za smanjeni iznos, istaknuli su iz centra za sociijalnu skrb Zagreb.

“Prema podacima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u 2021. godini zabilježeno je 8 481 korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu starijih od 65 godina, 13 405 korisnika prava na osobnu invalidninu starijih od 65 godina, 54 570 korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu starijih od 65 godina”, naveli su iz Ministarstva.

No, iznos koji se na godišnjoj razini isplati za osobe starije od 65 godina nije lako utvrditi iz nekoliko razloga.

“Važno je istaknuti da iznos koji se na kraju potroši na novčane pomoći isplaćene osobama starijima od 65 godina nije moguće dostaviti zbog toga što se navedena prava priznaju i osobama mlađe životne dobi te su u financijskom smislu navedeni podaci zbirni. Osim navedenog, iznos koji ostvaruje osoba starija od 65 godina može biti različit ovisno o tome je li navedena osoba živi u kućanstvu ili je samac”, odgovorili su nam iz Ministarstva.

Ministarstvo: “Novim Zakonom unaprijeđena skrb za starije”
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap