Mijenjaju se uvjeti za prekoračenja na tekućem, minus će se lakše otplaćivati

Matej Markovinović
23. srpnja 2022.
Novosti
A- A+

Novi ministar financija Marko Primorac, guverner HNB-a Boris Vujčić i predstavnici 13 banaka, potpisali su memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu. Cilj memoranduma je vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantan proizvod na tržište.

Foto: Unsplash

Ministar financija Marko Primorac, guverner HNB-a Boris Vujčić i predstavnici 13 banaka, potpisali su u Banskim dvorima memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu, čiji je cilj vratiti dopuštena prekoračenja kao dominantan proizvod na tržište.

Memorandumom se, naime, omogućuje prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja za gotovo milijun i 800.000 potrošača, kojima je inače odobreno prešutno prihvaćeno prekoračenje, prenosi Index.

Već od 1. kolovoza

Osim toga, memorandumom je predviđeno da će se od 1. kolovoza propisati granični iznos prekoračenja za izračun efektivne kamatne stope, u visini od 10.000 kuna. Iznosi niži od graničnog, moći će imati istu nominalnu kamatnu stopu kao za granični iznos.

HNB upozorava: Blokada uvoza iz Rusije odvest će nas u recesiju

Primjena ograničenja efektivne kamatne stope na prešutna prekoračenja, uvodi se od 1. rujna, a banke će najkasnije do kraja lipnja 2023., ponuditi prelazak na dopušteno prekoračenje svim potrošačima kojima je odobreno prešutno prekoračenje.

Navodi se da do prelaska na dopušteno prekoračenje, a najkasnije do isteka 12 mjeseci od trenutka ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje, potrošaču se samo u iznimnim slučajevima smije mijenjati ili ukinuti iznos postojećeg prešutnog prekoračenja. Kako još piše u memorandumu, banke neće moći prodavati potraživanja po osnovi prekoračenja, dok potrošačima ne omoguće prelazak na dopušteno prekoračenje, odnosno do isteka roka za prihvat ponude za prelazak na dopušteno prekoračenje.

Moguća i obročna otplata

No, u slučaju izmjene ili ukidanja prešutno prihvaćenog prekoračenja, banke će omogućiti potrošaču obročnu otplatu u najmanje 12 mjesečnih obroka i uz primjenu kamatne stope koja nije viša od one koja se primjenjuje na dopuštena prekoračenja, odnosno kamatne stope koja se primjenjivala na prešutno prihvaćeno prekoračenje, ako je ta kamatna stopa niža, odnosno u manje obroka, ako to zatraži potrošač.

Uz to, za nova prekoračenja postojat će obveza da se potrošaču prvo nudi na korištenje iznos odobrenog dopuštenog prekoračenja, dok će se banke obvezati da potrošaču koji koristi dopušteno prekoračenje i prešutno prihvaćeno prekoračenje, provode otplatu tih prekoračenja, tako da se prvo otplaćuje iznos iskorištenog prešutno prihvaćenog prekoračenja.

Na koncu, banke se obvezuju da iznos prešutno prihvaćenog prekoračenja koje će se odobravati, ubuduće neće biti viši od iznosa prosječnog redovnog mjesečnog priljeva potrošača.

Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap