Neuspjela mjera Vlade? Nacionalnu mirovinu dobiva premalo siromašnih staraca!

Josip Mihaljević
16. ožujka 2021.
Novosti
A- A+

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je kada će se isplatiti nacionalna naknada za starije u ožujku. Otkrili su i kako izgledaju brojke – gotovo 50 posto zahtjeva je odbijeno (ili su još uvijek u procesu rješavanja), a sumnju budi i omjer muškaraca i žena koji primaju naknadu.

stariji par

Foto: Unsplash

U srijedu 17. ožujka 2021. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za veljaču, objavio je HZMO.

Isplatu stiže na račune 4059 korisnika. Toliko je, naime, onih građana kojima je pravo na nacionalnu naknadu priznato i odobreno. Što se tiče prijava, stiglo ih je ukupno 7911, od čega je još u obradi 1184 zahtjeva “koje nije bilo moguće riješiti zbog nedostajućih podataka i nepotpunih zahtjeva”. Ostali podnositelji zahtjeva nisu ostvarili pravo jer ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, poput duljine prebivališta u Hrvatskoj, iznosu prihoda po članu kućanstva i slično. U zadnjih mjesec dana odobreno je manje od 1.000 zahtjeva.

Vlada je ovim zakonom računala pokriti oko 20 tisuća starijih građana u prvoj godini primjene, no kako vidimo, broj ostvarenih prijava za sada je pet puta manji. Zanimljiv je podatak da među trenutačnim korisnicima ima 34,84% muškaraca i 65,16% žena – čini se da su službe propustile obavijestiti golemi broj žena (kojima je dobrim dijelom ova naknada namijenjena) jer se kod donošenja zahtjeva nagađalo da će žene u ovoj naknadi biti zastupljene preko 90%.

Jesu li prestrogi uvjeti “krivci” za malen broj korisnika?

Najviše korisnika dolazi iz Vukovarsko-srijemske županije, Zagrebačke županije ,Osječko-baranjske županije, Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije.

Starija ženska osoba vuče za sobom torbu
Nije valjda da u Hrvatskoj imamo samo 7.000 starijih siromaha bez mirovine?

HZMO je također podsjetio na uvjete za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije – jesu li oni krivci za ovako malen broj potvrđenih korisnika?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800,00 kn
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Copy link
Powered by Social Snap