Hrvatska među zemljama s najmanje muškaraca koji nakon 65. žive sami

Jasmina Grgurić Zanze
1. srpnja 2020.
Novosti
A- A+

Na razini svih zemalja Europske unije, čak 40 posto žena nakon 65. godine žive same, dok je muškaraca samaca u toj dobi svega 19 posto. Razlika među spolovima postaje drastična upravo u umirovljeničkoj dobi, a Hrvatska pritom ozbiljno odudara od prosjeka. Naime, jedna smo od svega nekoliko zemalja s najmanjim brojem starijih samaca.

Ilustracija: Rawpixsel

U dobi od 15. do 64. godine, podjednak broj žena i muškaraca na razini Europske unije živi samo pa je udio samaca kod oba spola 19 posto. U paru je 48 posto muškaraca i 51 posto žena, dok s drugim ljudima, koji im nisu partneri, živi 33 posto muškaraca i 30 posto žena. No, razlike se povećavaju kako starimo.

Treća smo zemlja po najmanjem broju muških samaca

Prosjek u dobi iznad 65 godina za sve zemlje Europske unije, pokazuju najnoviji podaci Eurostata, čini 40 posto žena koje žive same, dok je muškaraca samaca svega 19 posto. Upravo samci u umirovljeničkoj dobi čine skupinu koja je najviše pogođena socijalnom izolacijom u jeku epidemije koronavirusa.

Hrvatska odskače od prosjeka Europske unije jer ima samo 14 posto muškaraca samaca u umirovljeničkoj populaciji. Manje samaca nakon 65. godine ima Portugal (deset posto) i Slovačka (12 posto) dok smo s Poljskom izjednačeni. S druge strane žena koje žive sami u toj dobi je 35 posto, odnosno 21 posto više nego muškaraca. Hrvatska dakle u odnosu na EU prosjek ima manje i muških i ženskih samaca nakon 65. godine, ali smo i treći po najmanjem broju muškaraca samaca od 27 zemalja.

Tradicionalni način života i udovci koji brzo nađu ženu

Razloge treba tražiti u tradicionalnom načinu života, u kojemu pod istim krovom i dalje kod nas živi po nekoliko generacija. Muškarci također, ne samo u Hrvatskoj, imaju naviku naći partnericu kada ostanu sami i udovci kako bi imali nekoga da brine o njima i kućanskim poslovima. Jednim dijelom žene dulje žive i u većem broju slučajeva nadžive svoje partnere, što isto djelomično objašnjava toliki nesrazmjer između muških i ženskih samaca u dobi iznad 65 godina.

Žene imaju 419 kuna nižu mirovinu, razlika svake godine sve veća!

Rezultati istraživanja odnose se na ljude koji žive u privatnim kućanstvima te ne obuhvaćaju kolektive i ustanove.

Najveći udio žena starijih od 65 koje žive same u starijoj dobi je u Latviji, čak 49 posto u odnosu na 25 posto muškaraca. Slijede je Slovenija i Njemačka sa 45 posto te Finska i Češka sa 44 posto.

Najmanje ih je u Estoniji, samo 26 posto, zatim 28 posto u Belgiji te u Španjolskoj i Cipru 31 posto, Portugalu 32 posto te Danskoj 33 posto.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap