Broj osiguranika koji uplaćuju doprinose za mirovinu prvi put porastao nakon 10 godina

Josip Mihaljević
7. travnja 2019.
Novosti
A- A+

Po prvi puta od recesije iz 2008. godine, porastao je broj osiguranika. U stup međugeneracijske solidarnosti u Hrvatskoj uplaćuje 1.506.912 građana, dok je korisnika mirovine 1.236.258. Omjer radnika i umirovljenika i dalje nije dobar – 1.21 naprema 1.

osiguranici

Foto: unsplash

Posljednje informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donosi dašak pozitive. Prvi put u 10 godina zabilježen je rast broja osiguranika – njih je trenutno 1.506.912, dok je korisnika mirovina 1.236.258.

Ti podatci koreliraju s ekonomskim podatcima, budući da smo tek sada na onoj razini na kojoj smo bili 2008. godine kada je nastupila ekonomska recesija.

Među statistikama ima i poražavajućih informacija

Od milijun i pol osiguranika koji uplaćuju u mirovinski sustav međugeneracijske solidarnosti, 1.427.622 radnika rade kod pravnih i fizičkih osoba, 59.853 su obrtnici dok je poljoprivrednika 19.437.

Iako je osiguranika više, poražavajuća je činjenica da je 2008. godine bilo 79.149 obrtnika i 36.777 poljoprivrednika.

  • 83.34 posto od ukupnog broja osiguranika radi kod pravnih osoba
  • 6,75 posto radi kod fizičkih osoba
  • 3,97 posto su obrtnici
  • 1,3 posto čine poljoprivrednici
  • 1,29 posto su samostalni profesionalci

Što se tiče dobi, najviše osiguranika ima manje od 40 godina (45,37 posto), druga kategorija od 40-50 godina (26,55 posto), a poražavajuće je da samo 22,56 posto starijih od 50 čine dio radne snage. Situacija na 60+ je još gora,  gdje ih je samo 5,52 posto.

 

 

 

Broj osiguranika koji uplaćuju doprinose za mirovinu prvi put porastao nakon 10 godina
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap