Usporedili smo mirovine radnika koji ju primaju po posebnim propisima: Evo koliko dobivaju mornari, rudari i razminirači

Matej Markovinović
17. kolovoza 2023.
Mirovine
A- A+

U Hrvatskoj mirovine po posebnim propisima prima 1.936 radnika. Riječ je o umirovljenim razminiračima, mornarima u domaćoj i međunarodnoj plovidbi, radnicima koji su bili izloženi azbestu te djelatnicima ugljenokopa Tupljak. Provjerili smo koliko su njihove mirovine iznosile u lipnju 2022. godine, a koliko u lipnju 2023. godine. Sve su se mirovine povećale, ali ti iznosi i dalje nisu veliki.

Ilustracija: Pixabay

Kao što smo već pisali, omjer radnika i umirovljenika u Hrvatskoj trenutno iznosi vrlo nepovoljnih 1:1,37 i tek je mrvicu bolji nego početkom godine. No, ne treba zaboraviti ni kako su umirovljenici u dobrom dijelu bivši radnici. Neki radnici, međutim, primaju mirovinu po posebnim propisima. To su mahom razminirači, mornari u domaćoj i međunarodnoj plovidbi, radnici koji su izloženi azbestu te djelatnici ugljenokopa Tupljak.

Svaka od navedenih skupina radnika ima zasebne kriterije obračuna i prava na mirovinu, ali gledajući njihove iznose koje dobivaju, teško je reći da su oni po ičemu povlašteni. Prošlog smo kolovoza radili detaljan pregled mirovina po posebnim propisima za lipanj 2022. godine, a sada ćemo to isto napraviti za lipanj 2023. i usporediti iznose.

Budući da se u međuvremenu promijenila valuta u tekstu ćemo koristiti izračun u kunama i eurima.

Radnici na poslovima razminiranja

Radnicima na poslovima razminiranja kriteriji za umirovljenje su određeni Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, o čemu smo već pisali pri pojašnjenju kriterija za mirovine policijskih službenika.

Prema statistici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prošloga su lipnja povlaštenu mirovinu primale 634 osobe koje su radile na razmirivanju. Prosječna mirovina iznosila im je 590,36 eura (4.448,12 kuna) i ostvarena je za 31 godinu, tri mjeseca i 20 dana staža. Ove godinu tu mirovinu prima ukupno 671 osoba, a prosječno dobivaju 648,70 eura (4.887,63 kune) te je ostvarena za prosječno 31 godinu i pet mjeseci staža. Mirovina je, dakle, rasla za 58,34 eura (439,56 kuna).

Mirovine radnika zaposlenih na poslovima razminiranja u lipnju 2022. godine | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Od ukupnog broja, prošloga je lipnja 587 bivših radnika na razminiranju primalo starosnu mirovinu, koja je prosječno iznosila 579,84 eura (4.368,84 kune) i ostvarena je za prosječno 31 godinu, devet mjeseci i 25 dana staža. Ove godine starosnu mirovinu prima ih 622, koja prosječno iznosi 633,40 eura (4.772,35 kuna) te je ostvarena za prosječno 31 godinu, 11 mjeseci i dva dana staža.

Invalidsku mirovinu prošlog je lipnja primalo 22 bivših djelatnika na poslovima razminiranja. Ona je u prosjeku iznosila 749,75 eura (5.649,04 kune) i ostvarena je za 22,5 godina staža. Ovoga lipnja tu mirovinu prima isti broj razminirača, koja sada u prosjeku iznosi 817,12 eura (6.156,59 kuna), a koja je ostvarena za 22 godine, 10 mjeseci i šest dana staža.

Obiteljsku mirovinu primalo je prošloga lipnja 25 osoba u prosječnom iznosu od 697,16 eura (5.252,79 kuna) za 27 godina, mjesec i 17 dana staža. S druge strane, ovoga lipnja tu mirovinu prima 27 osoba. Ona prosječno iznosi 863,90 eura (6.509,05 kuna) za 26 godina, 11 mjeseci i 17 dana staža.

Mirovine radnika zaposlenih na poslovima razminiranja u lipnju 2023. godine | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2023.

rad
Mornari, rudari, razminirači: Postoje male skupine radnika s mirovinama po posebnim propisima, evo što im je to donijelo

Članovi posade brodova u međunarodnoj i domaćoj plovidbi

U posebnoj su kategoriji umirovljenih radnika i članovi posade brodova u međunarodnoj i domaćoj plovidbi. Njima je osigurano pravo na mirovinu temeljem prijavljenog prebivališta, boravišta i obveznog mirovinskog osiguranja putem prijave domaće kompanije ili Lučke kapetanije. Staž im se obračunava u produljenom trajanju po ukrcaju na brodu. Za svakih 12 mjeseci provedenih na brodu, staž im se računa u trajanju od 15 mjeseci.

Pomorskim zakonikom je određeno da pravo na mirovinu imaju mornari sa 60 godina života i najmanje 15 godina staža na ukrcaju na brodovima u domaćoj i međunarodnoj plovidbi. Tijekom svog radnog vijeka obveznici su plaćanja dodatnog doprinosa te doprinosa za staž u produljenom trajanju. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, imaju pravo i na produljeno osiguranje nakon prestanka rada po ugovoru na određeno vrijeme.

Mirovine članova posade brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi u lipnju 2022. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Prema statistikama HZMO-a, prosječna mirovina za mornare u lipnju prošle godine iznosila je 297,74 eura (2.243,39 kuna), za 28 godina, 10 mjeseci i 29 dana staža. Ukupno je 201 osoba primila mirovinu po kriterijima za članove posade brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi. U lipnju ove godine tu mirovinu primaju 204 osobe te ona prosječno iznosi 335,88 eura (2.530 kuna) za 28 godina, 10 mjeseci i 7 dana staža.

Od ukupne brojke, prošloga je lipnja 194 osobe primalo starosnu mirovinu u prosječnom iznosu od 301,14 eura (2.268,98 kuna) za 28 godina, 11 mjeseci i 26 dana staža. Ovoga lipnja starosnu mirovina prima 197 osoba po kriterijima za članove posade brodova, u prosječnom iznosu od 338,93 eura (2.553,66 kuna) za 28 godina, 11 mjeseci i 1 dan staža.

Mirovine članova posade brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi u lipnju 2023. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2023.

Obiteljsku mirovinu prošle godine primalo je sedam osoba te je ona prosječno iznosila 199,62 eura (1.504,08 kuna) i ostvarena je za 26 godina, 10 mjeseci i devet dana staža. Ovoga lipnja tu mirovinu prima isti broj osoba, no ona ima nešto veći prosječni iznos od 249,95 eura (1.883,24 kuna) te je ostvarena za 27 godina i 12 dana staža.

Radnici profesionalno izloženi azbestu

Posebna su skupina i umirovljeni radnici profesionalno izloženi azbestu, bilo da su radili u proizvodnji, postavljanju, uklanjanju ili prijevozu proizvoda od azbesta te radnici koji su oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom tijekom proizvodnje.

Prema posebnom Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, pravo na mirovinu radnici ostvaruju ako imaju navršenih 50 godina, a radnice 45 te najmanje 25 godina staža, od čega 10 na poslovima vezanima uz azbest. Također, prava ostvaruju i radnici s 53 godine života, a radnice s 48 te najmanje 30 godina staža, od čega je 20 na poslovima s azbestom. Radnici oboljeli od azbestoze imaju pravo na mirovinu bez obzira na dob i prikupljeni staž.

Mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu u lipnju 2022. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Uz to, svim se radnicima u ovoj kategoriji mirovina određuje temeljem 40 godina staža, a umanjenje se odnosi na rad u zemlji s kojom Hrvatska ima potpisan ugovor o socijalnom osiguranju. Uz to, mirovina se uvećava za 26 posto, a moguće ju je ostvariti zahtjevom za umirovljenje, podnesenim HZMO-u najkasnije šest mjeseci nakon prestanka staža osiguranja.

U praksi to izgleda ovako. Prosječna mirovina za prošli lipanj, koju je tada dobilo ukupno 837 bivših radnika profesionalno izloženih azbestu, iznosila je 452,77 eura (3.411,45 kuna) i ostvarena je za 27 godina, devet mjeseci i 14 dana staža. Ovoga lipnja se broj korisnika te mirovine smanjio na 816, no prosječni iznos se povećao na 517,90 eura (3.896,76 kuna) za 29 godina, devet mjeseci i 22 dana staža.

Prošloga je lipnja starosnu mirovinu primalo 785 osoba, prosječnog iznosa 458 eura (3.454,72 kuna) za 27 godina, šest mjeseci i 25 dana staža.Ovoga lipnja starosnu mirovinu prima 770 osoba, koja prosječno iznosi 522,45 eura (3.936,39 kuna) za 27 godina, sedam mjeseci i 11 dana staža.

Mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu u lipnju 2023. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2023.

Obiteljske mirovine prošlog je lipnja primilo 52 osobe, prosječnog iznosa 366,07 eura (2.758,18 kuna) za 31 godinu i 20 dana staža. Ovog lipnja tu mirovinu prima 46 osoba u prosječnom iznosu od 441,70 eura (3.327,98 kuna) za 31 godinu i 20 staža. Nitko od umirovljenih radnika profesionalno izloženih azbestu ne prima invalidsku mirovinu.

Umirovljeni radnici drže prosjek: Evo kako se kreću njihove mirovine u odnosu na cjelokupnu populaciju

Radnici ugljenokopa Tupljak

Posljednja kategorija radnika koji mirovine primaju po posebnim propisima su i oni iz Istarskih ugljenokopa Tupljak d.d. iz Labina. Po posebnom zakonu, oni imaju pravo na mirovinu prema ZOMO-u, ali po nešto drugačijim kriterijima. Prije svega, pravo na mirovinu po tom propisu mogli suostvariti samo ako su predali zahtjev do 31. prosinca 1999. godine.

U njihovom slučaju, uvjet za umirovljenje nije bila dob, već isključivo staž. Za one s najmanje 20 godina staža, od čega najmanje 15 godina rada u ugljenokopu i neposrednoj proizvodnji, značio je da će svakih 12 mjeseci biti obračunato kao 18. Kod onih s najmanje 25 godina staža, od čega 15 u ugljenokopu, 12 mjeseci se obračunavalo kao 16, a za one s 35 godina staža, od čega su proveli manje od 15 godina u ugljenokopu, dodatni se staž nije obračunavao. Onima s manje od 40 godina staža, dodavao se i staž osiguranja od najviše pet godina, ali se pritom pazilo da ukupni staž ne prelazi 40 godina.

Pravo na invalidsku mirovinu imali su oni kojima je utvrđena nesposobnost za rad, ali i oni koji su dobili otkaz i to ne vlastitom krivnjom te od ranije nezaposleni radnici temeljem preostale sposobnosti za rad.

Mirovine radnika ugljenokopa Tupljak u lipnju 2022.. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2022.

Umirovljenika po tim kriterijima je u lipnju prošle godine bilo 249. Oni su tada imali prosječnu mirovinu od 554 eura (4.181,32 kune) za 29 godina, osam mjeseci i 18 dana staža. Ovoga lipnja tu mirovinu prima 245 bivših radnika ugljenokopa Tupljak u prosječnom iznosu od 620 eura (4.671,39 kuna) za 29 godina, sedam mjeseci i 16 dana staža.

Starosnu mirovinu primalo je  prošloga lipnja 110 rudara, a ona je u prosjeku iznosila 548,80 eura (4.134,95 kuna), a ostvarena je za 30 godina, 11 mjeseci i 28 dana. Ovoga lipnja starosnu mirovinu prima 103 bivših radnika ugljenokopa Tupljak koja u prosjeku iznosi 608,95 eura (4.588,13 kuna) za 30 godina, 10 mjeseci i 24 dana staža.

Invalidske mirovine u lipnju 2022. godine primalo je 111 osoba i one su iznosile prosječno 590 eura (4.448,79 kuna) za 27 godina, 10 mjeseci i 15 dana staža. Ovoga lipnja tu mirovinu prima 109 osoba i ona prosječno iznosi 661,53 eura (4.984,29 kuna) za 27 godina, devet mjeseci i devet dana staža. Obiteljsku je mirovinu prošloga lipnja dobilo 28 osoba i one su iznosile 421,57 eura (3.176,33 kune) u prosjeku za odrađenih 32 godine i tjedan dana. Ovoga ju lipnja primaju 33 osobe u prosječnom iznosu od 517,29 eura (3.897,52 kuna) za odrađenih 31 godinu, devet mjeseci i 20 dana staža.

Mirovine radnika ugljenokopa Tupljak u lipnju 2023. | Foto: Statističke informacije HZMO, br. 6, 2023.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap