Kreće isplata nacionalnih naknada za starije: Evo kada i koliko ljudi će ju dobiti

Milan Dalmacija
16. siječnja 2023.
Mirovine
A- A+

Nacionalnu naknadu za starije osobe za prosinac dobit će 6.418 osoba. Za isplatu koja počinje u utorak osigurano je 698.250,91 eura.

Jednokratna naknada | Pexels

Jednokratna naknada | Pexels

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2022. godine, počet će u utorak 17. siječnja, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Naknadu će dobiti 6.418 osoba s otvorenim bankovnim računima, a za isplatu je iz državnog proračuna osigurano 698.250,91 eura.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

Donosimo pregled: Ovoliko koštaju premija dopunskog zdravstvenog, RTV pretplata, osobna iskaznica i druge naknade u eurima
  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kuna/108,94 eura
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

HZMO napominje da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap