Jeste li primijetili nešto neobično na obavijestima o isplati mirovina? Ima veze s obračunom poreza i prireza

Milan Dalmacija
23. veljače 2023.
Mirovine
A- A+

HZMO više neće na obavijestima o isplati mirovina iskazivati ukupno isplaćene primitke, obračunati doprinos te predujam poreza i prireza na dohodak, a neće niti izdavati potvrde o obračunu godišnjeg poreza na dohodak. Naime, Porezna uprava će od HZMO-a izravno uzimati podatke o oporezivanju putem obrasca JOPPD.

HZMO | Foto: Mirovina.hr

Umirovljenici su u svojim obavijestima o isplati mirovina za siječanj mogli primijetiti jednu razliku. Naime, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje više ne iskazuje ukupno isplaćene primitke, obračunati doprinos te predujam poreza i prireza na dohodak za 2022. godinu.

Obrazac IP, obavijestili su, ukinut je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika po porezu na dohodak. To znači da će HZMO svakog mjeseca Poreznoj upravi dostavljati podatke o isplaćenim primitcima, obračunatom doprinosu, predujmu poreza i prireza na obrascu JOPPD.

S tog obrasca će Porezna uprava preuzeti podatke važne za oporezivanje u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Osim što HZMO više neće iskazivati podatke o oporezivanju na obavijestima o isplati mirovina, neće niti izdavati potvrde o obračunu godišnjeg poreza na dohodak, osim za obveznike iz članka 48. Zakona o porezu na dohodak koji moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu. To su:

  • porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. ovoga Zakona;
  • porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvare kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnose i drugi porezni obveznici ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak, napominju iz Mirovinskog.

Nadopuna teksta 27.2 u 14:22h s ispravkom

Iz HZMO-a smo dobili molbu za ispravak članka, odnosno rečenice „HZMO više neće na obavijestima o isplati mirovina iskazivati ukupno isplaćene primitke, obračunati doprinos te predujam poreza i prireza na dohodak, a neće niti izdavati potvrde o obračunu godišnjeg poreza na dohodak.” u opširniju verziju “HZMO više neće na obavijestima o isplati mirovina iskazivati ukupno isplaćene primitke, obračunati doprinos te predujam poreza i prireza na dohodak u svrhu obračuna godišnjeg poreza na dohodak korisnicima. Porezna uprava podatke koje koristi u godišnjem obračunu poreza preuzima od HZMO-a putem obrasca JOPPD. HZMO izdaje potvrdu korisnicima, na zahtjev, o isplaćenim primicima, obračunatom doprinosu te predujmu poreza i prireza na dohodak, ako su prema članku 48. Zakona o porezu na dohodak obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu.”

Napominju da je HZMO za svoje korisnike informativno zadržao iskazivanje navedenih podataka do mirovine za siječanj 2023., premda je obveza obavještavanja na obrascu IP u svrhu godišnjeg obračuna poreza ukinuta Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak, te je obveza obavještavanja korisnika zaključno vrijedila na obavijestima o mirovinskim primanjima za siječanj 2019. za prethodnu 2018. godinu.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap