I to je moguće: Umirovljenike u Hrvatskoj možete naći u gotovo svakoj generaciji, donosimo pregled

Milan Dalmacija
10. listopada 2023.
Mirovine
A- A+

Kao kriterij za umirovljenje najčešće se spominje dob od 65 godina i 15 godina staža. No, uvijek postoje iznimke, koje su dovele do toga da u Hrvatskoj, osim ljudi treće životne dobi, mirovine primaju i mlađi od 24 godine. Doduše, oni su u debeloj manjini, a kakva je situacija u ostalim generacijama provjerili smo u statistici HZMO-a.

umirovljenici razgovaraju

umirovljenici razgovaraju | foto: anaterate, pixabay

Iako se u domaćem mirovinskom sustavu kao osnovni kriterij za odlazak u mirovinu spominje dob od 65 godina, uz ostvarenih 15 godina staža, postoje brojne iznimke. Riječ je o uvjetima za prijevremene, invalidske i obiteljske mirovine, a da ne spominjemo mirovine po posebnim propisima.

obitelj
Analizirali smo: Evo tko je najviše, a tko je najmanje profitirao od povećanja obiteljskih mirovina

Dovelo je to do toga da ljudi različite dobi koriste mirovine. U 1,2 milijuna naših umirovljenika nalaze se sve generacije. To pokazuju i podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji se odnose na umirovljenike po dobnim skupinama od pet godina. Iznimka su jedino mlađi od 24 i stariji od 85 godina, koji su u statistici prikazani zbirno.

Svoju ćemo analizu početi s osobama mlađim od 24 godine. Njih 8.338 primilo je mirovinu za kolovoz u prosječnom iznosu od 336,38 eura. U tablici je naveden i prosječni staž od 17 godina, 10 mjeseci i 23 dana, no jasno je da nitko ne može biti zaposlen i uplaćivati doprinose u dobi od sedam godina.

Riječ je o obiteljskim mirovinama koje se isplaćuju djeci do kraja njihova obrazovanja, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO) ili o invalidskim mirovinama, koje se isplaćuju ako potpuni gubitak radne sposobnosti nastupi prije 30. ili 35. godine života, uz uvjet od najmanje jedne, odnosno dvije godine staža. ‘Umirovljenici’ mlađi od 24 godine čine 0,74 posto populacije umirovljene prema ZOMO-u.

‘Nabijanje’ prosjeka

Starija osoba gura kolica invalida
Invalidska mirovina ili osobna invalidnina? Nije riječ o istom prihodu, pravnica nam je otkrila najbitnije razlike

Najstarijih umirovljenika, onih u dobi od 85 i više godina u kolovozu je bilo 110.843 ili 9,81 posto ukupne populacije. Njihova je prosječna mirovina 481,60 eura, ostvarena za 31 godinu, mjesec i tri dana staža. To najbliže odgovara prosjeku staža cijele umirovljeničke populacije koji je deset dana dulji, ali je zato njihova mirovina za 34,91 euro viša od prosjeka za cijelu populaciju.

Najviše umirovljenika, njih 269.424 ili 23,83 posto ukupne populacije u dobi je između 65 i 69 godina. To ide u prilog tezi da se u posljednje vrijeme umirovljuje sve više ljudi. Njihova je prosječna mirovina 434,29 eura i ostvarena je za 31 godinu, osam mjeseci i tri dana. Iako su radili dulje u odnosu na prosjek populacije, njihova je mirovina niža za 12,40 eura od ukupnog prosjeka umirovljenih prema ZOMO-u.

Korisnici mirovina po ZOMO-u prema dobi | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Tko onda ‘nabija’ prosjek? Svi koji su stariji od 75 godina imaju mirovine u prosjeku već od prosjeka ukupne populacije, a kako oni čine značajan dio, čak 37,63 posto od ukupnog broja umirovljenika prema redovitim propisima, njihov utjecaj na ukupnu visinu mirovina je značajan. Pritom najveće mirovine imaju već spomenuti stariji od 85 godina, a najveći staž, od 32 godine i dva dana, imaju umirovljenici u dobi od 75 do 79 godina.

Najmanja zastupljenost među mlađima

S druge strane, među umirovljenicima su najmanje zastupljeni oni u dobi od 30 do 34 godine. Njih 560 (0,05 posto) ukupne populacije prima mirovinu u prosječnom iznosu od 316,67 eura, ostvarenu za prosječan staž od 16 godina, 11 mjeseci i devet dana.

Korisnici mirovina po ZOMO-u prema dobi | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Najmanje mirovine, pak, u prosjeku imaju oni u dobi između 35 i 39 godina. Takvih je 1.314, a na račune im je stigla mirovina za kolovoz u prosječnom iznosu od 315,95 eura, ostvarenom za 15 godina, osam mjeseci i 13 dana, što je ujedno i najmanji prosjek staža u svim dobnim kategorijama koje HZMO evidentira.

Do četiri godine staža skupilo je 16.328 umirovljenika, što je 1,44 posto ove populacije. Više od 40 godina staža je, pak, skupilo 220.683 umirovljenih po redovnim propisima, što je 19,52 posto populacije. Najveći postotak redovitih umirovljenika, njih 24,88 posto ili 281.267 osoba, skupilo je između 35 i 39 godina staža. Time se zapravo umirovljenička populacija približava nekakvom idealnom cilju da većina ode u mirovinu s 40 ili više godina staža.

Staž korisnika mirovina po ZOMO-u | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Šarolikost i među vojnicima

Ali, to nije sve! Među dosad pobrojenim umirovljenicima nema onih koji su u mirovinu otišli temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (ZOHBDR), niti onih koji su umirovljeni prema Zakonu o djelatnim vojnim osobama (DVO).

Počet ćemo s braniteljskom populacijom, koja broji ukupno 71.281 umirovljenika s prosječnom mirovinom od 1.044,04 eura i prosječnim stažem od 18 godina, osam mjeseci i 11 dana. HZMO nažalost ne vodi evidenciju visine mirovina i prosječnog staža po dobnim kategorijama, kao što to čine kod umirovljenih prema ZOMO-u, no statistika nam ipak nešto otkriva o ovoj kategoriji umirovljenika.

Umirovljeni prema ZOHBDR-u po dobnim kategorijama. | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Najmanje umirovljenih u ovoj kategoriji u dobi je između 30 i 34 godine. Svega ih je 43, odnosno 0,06 posto. Najviše umirovljenih, njih 15.572 ili 21,85 posto u dobi je između 55 i 59 godina.

Do četiri godine staža među braniteljima, ostvarilo je 7.625 osoba, što čini 10,70 posto ukupne populacije. Četrdeset i više godina staža skupilo je 875 osoba ili samo 1,23 posto u ovoj kategoriji. Najveći broj umirovljenih branitelja, njih 12.356 ili 17,33 posto, skupio je između 20 i 24 godine staža.

Mirovine hrvatskih branitelja po iznosima | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

U ovoj kategoriji, četiri osobe primaju mirovine između 70 i 140 eura. Njihova prosječna mirovina iznosi 130,34 eura, a ostvarena je za šest godina, devet mjeseci i devet dana staža. Mirovine iznad 1.070 eura prima 32.608 osoba, što je i najveći udio u populaciji od 45,75 posto. Prosjek njihovih mirovina je 1.452,50 eura, a ostvaren je za 16 godina, dva mjeseca i 28 dana. S druge strane, najviše staža, 23 godine, četiri mjeseca i 10 dana, ostvarilo je 3.844 umirovljenika čije se mirovine kreću između 600 i 670 eura, točnije 631,22 eura u prosjeku.

Staž umirovljenih po ZOHBDR-u. | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

DVO radili više od redovitih umirovljenika

Umirovljenih djelatnih vojnih osoba u kolovozu bilo je točno 16.100. Njihova je prosječna mirovina 685,75 eura, ostvarena temeljem 31 godine, dva mjeseca i šest dana staža, što je gotovo mjesec dana više u prosjeku od umirovljenih po redovitim propisima.

Umirovljeni prema Zakonu o DVO po dobi | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

U ovoj kategoriji je 175 umirovljenika (1,09 posto) u dobi do 24 godine, dok je onih koji su navršili 85 ili više godina 94 (0,58 posto). Najviše je, ipak, onih u dobi između 55 i 59 godina, kao i kod umirovljenih branitelja. Njih je ukupno 3.710 ili 23,04 posto.

Do četiri godine staža u ovoj je kategoriji skupilo 38 osoba, koje čine 0,24 posto te populacije. Najmanje 40 godina staža, pak, imaju 1.983 umirovljene djelatne vojne osobe, koje čine 12,32 posto udjela. No, najviše njih, 4.848 (30,11 posto), skupilo je između 30 i 34 godine staža, što je 10 godina staža više nego kod najmnogobrojnije skupine unutar braniteljske populacije.

Mirovine po Zakonu o DVO | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Ako pogledamo njihove mirovine, devet osoba prima između 70 i 140 eura. Njihov je prosjek je 117,43 eura, a ostvaren je za 16 godina, mjesec i sedam dana. Mirovine iznad 1.070 eura su stigle na račune 1.100 umirovljenih djelatnih vojnih osoba u prosječnom iznosu od 1.307,90 eura, ostvarenom za 37 godina i tri dana staža. Najviše umirovljenika u ovoj kategoriji, njih 3.411, dobilo je mirovine između 670 i 800 eura, u prosječnom iznosu od 723,94 eura, koje su ostvarene za 32 godine, tri mjeseca i osam dana staža. Još veći prosječni staž, 37 godina, mjesec i 27 dana, ostvarilo je 862 umirovljenika s mirovinama između 930 i 1.070 eura, koje su u prosjeku iznosile 991,85 eura u prosjeku.

Pregled umirovljenih DVO po stažu | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Skrivanje dobi pripadnika HVO-a

Posebna skupina su i pripadnici HVO-a kojima se isplaćuje mirovina temeljem sporazuma između Hrvatske i BiH. Takvih je u kolovozu bilo 6.730. Njihovu prosječnu dob ne znamo, ali znamo da je njihova ukupna prosječna mirovina iznosila 591,90 eura za ostvareni staž u prosječnom trajanju od šest godina, pet mjeseci i 27 dana.

Pregled pripadnika HVO-a po mirovinama i stažu | Foto: Statističke informacije HZMO, br.9, rujan 2023.

Do 70 eura primilo je 23 pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji, a prosječni je iznos 36,75 eura ostvaren za četiri godine, dva mjeseca i 23 dana. Mirovine iznad 1.070 eura ima 403 osobe u ovoj kategoriji u prosječnom iznosu od 1.263,55 eura ostvarene za staž od pet godina, osam mjeseci i 14 dana. Najviše bivših pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji, njih 1.307, prima između 400 i 470 eura mirovine. U prosjeku one iznose 444,30 eura, a ostvarene su za sedam godina, šest mjeseci i sedam dana staža. To je ujedno i kategorija s najvećim ostvarenim stažem.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap