HZMO povećao svote nacionalne naknade za starije osobe: Isplata kreće uskoro

Milan Dalmacija
13. veljače 2023.
Mirovine
A- A+

Upravno vijeće HZMO-a je na svojoj sjednici donijelo odluku o usklađivanju iznosa nacionalne naknade za starije osobe. Naknada je dosad iznosila 108,94 eura, a već sa sljedećom isplatom (u veljači za siječanj), ona će iznositi 120,71 euro. Usklađivanje je temeljeno stopom promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi.

Novac, euri | Foto: mirovina.hr

Na 23. sjednici, održanoj u ponedjeljak, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2023. koja po novom iznosi 120,71 eura ili 909,49 kuna. Nacionalna naknada je dosad iznosila 108,94 eura (820,80 kuna).

Iz HZMO-a, podsjećaju kako je člankom 9. Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe propisano da se svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje od 1. siječnja svake kalendarske godine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ako je stopa veća od nule.

Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe drugo je usklađivanje od stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, a donesena je na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena u RH za razdoblje I.-XII. 2022. u odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine koja iznosi 10,8 posto.

Tko ima pravo na naknadu

– Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

euro kovanice
Dobivanje nacionalne naknade ima jedan propust s bankovnim računom, evo o čemu se radi

Također, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i uvjete da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu, podsjećaju iz HZMO-a.

Isplata već u veljači

Nacionalna naknade za starije osobe povećana prema novoj svoti bit će isplaćena u veljači (za siječanj), a više o uvjetima i ostvarenju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dostupno je na poveznici. Odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskim stranicama HZMO-a.

Copy link
Powered by Social Snap