[3.3.] Mussolini pripojio Rijeku, koja je tada bila samostalna država, Italiji

Josip Mihaljević
3. ožujka 2018.
Vremeplov
A- A+

U razdoblju nakon Prvog svjetskog rata, teritorij grada Rijeke je nekoliko godina bio samostalna država koju su priznavale svjetske velesile poput SAD-a, Francuske i Velike Britanije. To je bila politička posljedica raspada Austrougarske monarhije, a tzv. ”Riječko pitanje” je tada predstavljalo velik međunarodni problem.

Foto: Rijeka, 1920. godina

Nakon Prvog svjetskog rata, Hrvatska je stupila u “prvu Jugoslaviju”, odnosno Kraljevinu SHS. U jeku spora između Italije i Kraljevine SHS, međunarodne sile zagovarale su uspostavu “tampon države” između dvije sukobljene strane. Blago rečeno, situacija je u samome gradu bila kaotična – u vrlom kratkom vremenu su na vlasti u gradu bili Južnoslavenski nacionalni komitet, talijansko nacionalno vijeće pa čak i englesko-francuske trupe koje su zauzele grad.

Rapalski i Rimski ugovori

Dana 12. studenog 1920. godine potpisan je notorni Rapalski ugovor između Italije i Kraljevine SHS i Rijeka je proglašena samostalnom državom. Slobodna Država Rijeka imala je svoju zastavu, grb i valutu – riječku krunu. U stvarnosti, postojala je nešto duže od godinu dana, a pravno gledano četiri godine.

Stvari su se zakomplicirale 1922. godine kada su talijanski fašisti izveli puč (iste godine Mussolini dolazi na vlast u Italiji), da bi predstavnici Kraljevine SHS i Mussolini u Rimskom ugovoru 1924. godine pripojili većinu teritorija Slobodne Države Rijeke tadašnjoj Italiji.

Područja koja je Hrvatska izgubila Rapalskim i Rimskim ugovorima vraćena su joj nakon Drugog svjetskog rata.

[3.3.] Mussolini pripojio Rijeku, koja je tada bila samostalna država, Italiji
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap