Umirovljenici, predajte zahtjev za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje!

Jasmina Grgurić Zanze
31. ožujka 2022.
Novosti
A- A+

Zakonskim izmjenama povećan je prag prihoda s kojima je moguće ostvariti dopunsko zdravstveno osiguranje bez plaćanja premije, odnosno na teret državnog proračuna. Kako dobar dio umirovljenika, ali i ostalih građana, nije realizirao svoje pravo, HSU ih poziva da to hitno učine. Evo što trebate napraviti!

Foto: Jasmina Grgurić/Mirovina.hr

HSU poziva umirovljenike, ali i sve ostale građane, da ostvare pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.

Mnogi umirovljenici, kao i drugi građani, nisu realizirali svoje pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državnog proračuna. Izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u studenom prošle godine na inicijativu HSU-a podignut je cenzus.

Besplatnu policu može realizirati svatko tko ima prihod do 2.065,60 kuna po članu obitelji, odnosno 2.582 kune za samca.

umirovljenik dopunsko
Više od deset tisuća novih umirovljenika ima besplatno dopunsko, što čekaju ostali?

“Pozivamo sve umirovljenike ako žive sami, a mirovina im je manja od 2.582 kune te ako žive u višečlanom kućanstvu, a mirovina im je manja od 2.065,60 kuna da hitno podnesu zahtjev u najbližem uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ostvarivanje prava na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret državno proračuna, dakle bez plaćanja premije” – apeliraju iz HSU.

Što se uračunava u prihod?

Naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje), novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama osim jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvareni prema posebnim propisima.

Koje dokaze o visini prihoda Zavod prikuplja?

  • o visini mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj
  • o visini dohotka (podaci od Porezne uprave)
  • o visini naknade zbog nezaposlenosti
  • o visini primitaka ostvarenih prema propisima o socijalnoj skrbi
  • o visini drugih novčanih prava ostvarenih prema propisima o mirovinskom osiguranju, o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Koje dokaze moramo pribaviti sami?

  • o visini plaće ostvarene kod poslodavca za rad u tuzemstvu i inozemstvu
  • o visini mirovine ostvarene u inozemstvu

Što treba napraviti?

Otići u najbliži ured HZZO-a i popuniti ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju na teret državnog proračuna te slijediti upute stručne osobe iz HZZO-a.

Umirovljenici, predajte zahtjev za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje!
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap