Sve o covid dodatku na jednom mjestu: Trebate li osobno podnositi zahtjev i ostala pitanja

Josip Mihaljević
21. travnja 2021.
Novosti
A- A+

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pripremio je kvalitetan vodič za covid dodatak. Pitanja na našu adresu o isplati i dalje dolazi, a u ovome članku možete pronaći apsolutno sve odgovore.

covid dodatak

Foto: HZMO

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pripremio je kvalitetan vodič za sve sitne detalje o isplati covid dodatka umirovljenicima. Razna pitanja o isplati ne prestaju stizati na našu adresu pa ćemo u ovome članku odgovoriti na sva moguća pitanja.

Osnovni uvjeti

Odlukom Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja uređena je isplata jednokratne isplate korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici hrvatskoj.

Pravo na covid dodatak možete ostvariti po sljedećim uvjetima:

  1. da im ukupno mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi netoiznos od 4.000,00 kn
  2. da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za ožujak (potvrda banke ili izvod iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2021. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu).

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 3. svibnja 2021. do najkasnije 30. lipnja 2021. Više o rokovima za korisnike inozemnih mirovina Zavod će objaviti naknadno.

Treba li podnositi zahtjev za isplatu covid dodatka?

Mnoge zanima trebaju li podnositi bilo kakav zahtjev za isplatom. Kratak odgovor je ne – isplatu će izvršiti HZMO po službenoj dužnosti.

Zahtjev će morati podnositi samo oni korisnici mirovine koji dio mirovine primaju iz inozemstva i to iz država s kojima RH primjenjuje uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili s kojima ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 3. svibnja 2021. do najkasnije 30. lipnja 2021.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnik može dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem Tiskanice za dostavu podatka o visini inozemne mirovine ili putem online obrasca (dostupan na web-stranici od 3. svibnja).
Dokazom se smatra:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi svota mirovine za ožujak 2021. koju je isplatio inozemni nositelj
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu

Imaju li pravo na dodatak korisnici hrvatske mirovine koji žive izvan RH, ali i dalje imaju adresu u RH te primaju hrvatsku i inozemnu mirovinu?

Prema točki I. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID -19 (Narodne novine, broj 39/21 –skraćeno: COVID dodatak) uvjet je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a to je mjesto trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, prema tome korisnici koji žive izvan Republike Hrvatske nemaju pravo na COVID-19 dodatak.

Imaju li pravo na covid dodatak korisnici nacionalne naknade za starije osobe? 

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe nemaju pravo na COVID-19 dodatak jer dodatak pripada isključivo korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju.

Mirovina i nacionalna naknada različite su kategorije novčanih primanja jer se mirovina ostvaruje na temelju obveznog mirovinskog osiguranja osiguranika odnosno na temelju doprinosa za mirovinsko osiguranje koje plaćaju sami osiguranici iz svojih plaća odnosno osnovica, a nacionalna naknada novčano je primanje koje se financira iz državnog proračuna odnosno iz poreza građana radi ostvarivanja osnovne socijalne sigurnosti svih građana starijih od 65 godina koji nemaju osnovna sredstva za život.

Imaju li pravo na covid dodatak korisnici mirovine s privremenim rješenjem?

COVID-19 dodatak isplatit će se i korisnicima mirovine ako im je priznato pravo na isplatu predujma mirovine.

U ovom slučaju treba razlikovati korisnike kojima je već doneseno rješenje o predujmu, kojima je priznato pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije, a rješenje je doneseno do prve obrade za isplatu COVID-19 dodatka (u travnju) te korisnike kojima će rješenje o predujmu mirovine tek biti doneseno.

1. Ako je rješenje o predujmu mirovine već doneseno (do obrade u travnju, do tzv. prvog izdvajanja), te su zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2021., isplatom COVID dodatka već su obuhvaćeni u I. fazi obrade za isplatu (isplata dodatka obavit će se u travnju, i to 30. travnja 2021.) – naravno ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz točke II. Odluke te nisu zaposleni i ne obavljaju djelatnost  (točka II. Odluke).

2. Međutim, ako je postupak ostvarivanja prava na mirovinu tek u tijeku i rješenje o predujmu bude doneseno nakon prve obrade u travnju, ali s pravom na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te budu zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021.,  i njima će se isplatiti COVID dodatak, ali u II. fazi – najkasnije u srpnju 2021. (točka V. Odluke), ako prema rješenju o predujmu ispunjavaju uvjete iz točke II. odnosno III. Odluke.

Što ako sam pravo na mirovinu ostvario 1. travnja ili kasnije?

Umirovljenici koji stječu pravo na mirovinu tek od 1. travnja 2021. nemaju pravo na COVID dodatak jer je uvjet za isplatu da je priznata isplata mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te da su zatečeni u isplati mirovine za ožujak 2021. (točka II. Odluke).

Imaju li pravo na covid dodatak podnositelji zahtjeva za invalidsku mirovinu koja je još u postupku vještačenja, ali bi pravo moglo biti priznato u ožujku?

Korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, ako im se prizna pravo i isplata mirovine najkasnije na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te korisnicima koji su zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021., a koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost, pripada pravo na isplatu dodatka (dakle ako nisu zaposleni odnosno ne obavljaju djelatnost) ako im ukupno mirovinsko primanje iz točke II. Odluke ne prelazi 4000,00 kuna. Uvjeti su kumulativni.

Budući da se postupci za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu najčešće pokreću po službenoj dužnosti – na prijedlog izabranog liječnika zbog dugotrajnog bolovanja, u skladu s člankom 48. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, većina tih korisnika je tijekom vještačenja i rješavanja o pravu u radnom odnosu ili obavljaju djelatnost.
Stoga, iako im se rješenje o isplati mirovine doneseno s datumom početka isplate 31. ožujka 2021. ili ranije te su zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021., neće imati pravo na dodatak ako su zaposleni odnosno ako obavljaju djelatnost za koje je obvezno osiguranje (članak II. stavak 1. Odluke).

Kako će se izračunati visina inozemne mirovine?

Inozemna svota mirovine utvrdit će se na temelju dokaza o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokazom o isplaćenom iznosu inozemne mirovine smatra se – potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi svota mirovine za ožujak 2021. koju je uplatio inozemni nositelj ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 3. svibnja 2021. do najkasnije 30. lipnja 2021.

Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja korisnik može dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem Tiskanice za dostavu podatka o visini inozemne mirovine ili putem online obrasca (dostupan na web-stranici od 3. svibnja).

Kako je predviđena isplata dodatka za predmete koji su u žalbenom postupku?

Ako je prvostupanjsko rješenje negativno (odbijen je zahtjev za mirovinu) te je podnesena žalba protiv toga rješenja, tada se smatra da je postupak u tijeku i o pravu na dodatak odlučuje se prema uvjetima iz točke V. Odluke. To znači da ako se novim prvostupanjskim rješenjem prizna pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujka 2021. ili ranije te su korisnici zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021.,  isplatit će se dodatak, i to u srpnju 2021. (uz uvjete iz točke II. Odluke).

Ako je prvostupanjskim rješenjem na koje je podnesena žalba priznato pravo i isplata mirovine najkasnije s danom 31. ožujka 2021. te su korisnici zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021., COVID-19 dodatak će se isplatiti (ako su ispunjeni uvjeti u pogledu visine mirovine, a korisnik nije zaposlen odnosno ne obavlja djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja).

Naglašavamo da ako se naknadno utvrdi nepripadnost isplate, korisnik je dužan vratiti isplaćeni COVID-19 dodatak (točka VI. Odluke).

Koliko iznosi covid dodatak za umirovljenike koji uz mirovinu primaju i zaštitni dodatak?

U skladu s točkom II. Odluke, u ukupno mirovinsko primanje ulaze i dodaci na mirovinu, u koje se ubraja i zaštitni dodatak. Pravo na isplatu COVID-19 dodatka pripada tek ako ukupno mirovinsko primanje, a to su mirovina i zaštitni dodatak zbrojeni (ukupno mirovinsko primanje) te dokupljena mirovina, mirovina koja pripada iz I. i II. stupa, tuzemna i inozemna mirovina s dodacima koji ulaze u ukupno mirovinsko primanje, ne prelazi za ožujak 2021. godine 4000,00 kn, a korisnik nije zaposlen odnosno ne obavlja djelatnost za koju postoji obveza osiguranja.

Što ako obitelj prima podijeljenu obiteljsku mirovinu koja se dijeli na tri dijela?

Ako korisnici prema rješenjima koriste tzv. podijeljenu obiteljsku mirovinu, tada svakom korisniku podijeljene mirovine pripada puna svota dodatka, u skladu s točkom IV. Odluke, ako su ispunjeni uvjeti iz točke II. Odluke (da svota tog dijela mirovine ne prelazi 4000,00 kn).

Međutim, ako nemaju rješenja o podijeljenoj obiteljskoj mirovini, već je jedan nositelj prava za sve korisnike (npr. skrbnik) ili je isplata prenesena na račun ustanove za zbrinjavanje starijih i nemoćnih (jednoj), tada nije riječ o podijeljenoj obiteljskoj mirovini te se isplata dodatka određuje nositelju prava u iznosu koji ovisi o iznosu ukupnog mirovinskog primanja, u skladu s točkom II. Odluke.

Dakle, ako ukupna svota obiteljske mirovine za sva tri korisnika iznosi između 2000,01 do 3000,00 kuna, tada pripada dodatak u svoti od 600,00 kn.

U slučaju da koriste mirovinu prema odvojenim rješenjima odnosno podijeljenu obiteljsku mirovinu prema članku 74. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju, tada pravo pripada prema visini mirovine koju prima svaki od tih korisnika, na adresu ustanove u kojoj su smješteni. U tom slučaju, prema točki II. Odluke, za mirovinu do 1.500,00 kuna COVID dodatak iznosi 1.200,00 kuna.

Dodatno o obiteljskoj mirovini

Imaju li pravo na COVID-19 dodatak korisnici obiteljske mirovine (više korisnika) koji imaju istu adresu prebivališta, ali npr. dijete studira u drugom gradu (ako obiteljska mirovina prelazi iznos od 4000,00 kn)?

Činjenica da dijete zbog školovanja ima boravište u drugom gradu, time dijete ne gubi svoje prebivalište koje je na istoj adresi s ostalim korisnicima. Međutim, s obzirom na to da obiteljska mirovina prelazi iznos od 4000,00 kuna, u skladu s točkom II. Odluke ne pripada pravo na isplatu COVID-19 dodatka jer mirovina iznosi više od 4000, 00 kuna.

Ako ovdje niste pronašli sve odgovore, pitajte što vas zanima na [email protected] i javit ćemo vam se u najkraćem roku.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap