Sindikat umirovljenika od Kujundžića traži izmjenu cenzusa za dopunsko osiguranje

Jasmina Grgurić Zanze
20. rujna 2018.
Novosti
A- A+

Cenzus za ostvarivanje prava na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje nije se mijenjao od 2004. godine. U međuvremenu, mirovine su porasle za 35,3 posto, a plaće za čak 77,7 posto. Pritom, svaki treći umirovljenik živi u zoni siromaštva. Kako zbog usklađivanja mirovina ne bi ostali bez dopunskog na teret državnog proračuna, Sindikat umirovljenika traži hitno povećanje prihodovnog cenzusa.

zdravlje

Velik broj umirovljenika nije u mogućnosti plaćati dopunsko zdravstveno Foto: Pixabay

Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću uputio je Sindikat umirovljenika. S obzirom da im se obratio veći broj umirovljenika koji zbog usklađivanja mirovina ostaju bez prava na premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna, traže izmjenu, odnosno povećanje cenzusa.

“Proizlazi kako usklađivanje mirovina najsiromašnijim umirovljenicima nosi više štete nego koristi, ako je njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno veći od 45,59% proračunske osnovice, odnosno kod osiguranika samaca, ako je njegov prihod u prethodnoj kalendarskoj godini veći od 58,31% proračunske osnovice. To znači da svi oni koji imaju prihode po članu obitelji i za kunu više od 1.516,32 kuna, a kod osiguranika samca od 1.939,39 kuna, gube pravo na premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja i klize u još veće siromaštvo” – pojašnjavaju iz Sindikata umirovljenika.

Cenzus odrediti prema liniji siromaštva

Predsjednica SU-a, Jasna A. Petrović, ističe kako je prema izvješću Europske komisije Hrvatska na osmom mjestu u EU po najvećoj stopi smrtnosti koju je moguće izbjeći medicinskim intervencijama, te je od osobitog značenja što veća pokrivenost starije populacije dopunskim zdravstvenim osiguranjem, koja, međutim opada zbog nemogućnosti plaćanja od strane te dobne i prihodovne skupine.

Iz Sindikata umirovljenika upozoravaju i da je postojeći cenzus za „besplatno“ dopunsko zdravstveno osiguranje na snazi još od 2004. godine, zbog čega više nije adekvatan. Naime, u međuvremenu su mirovine porasle za 35,3 posto (plaće za čak 77,7 posto), a prihodovni cenzus je ostao isti.

“Predlažemo da se prihodovni cenzus utvrđuje svake godine temeljem linije siromaštva koju jednom godišnje objavljuje Državni zavod za statistiku za samce te članove obitelji. Usporedbom službene linije siromaštva za 2004. i 2017. godinu, ona je za samca porasla od 1.845,42 kune na 2.179,67 kuna, odnosno za 18,1 posto, te za toliko treba porasti i prihodovni cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje” – traži od Ministarstva zdravstva Sindikat.

Umirovljenici jedva preživljavaju

Zbog par kuna veće mirovine gube besplatno dopunsko, Vlada traži rješenje!

Ministra podsjećaju i kako je poznato da je Hrvatska upozorena od strane Europske komisije o problemu neadekvatnosti mirovina nedovoljnih za preživljavanje, te o potrebi  izrade ozbiljne strategije borbe protiv siromaštva osoba starijih od 65 godina. Svaki treći građanin u toj dobnoj skupini je u zoni siromaštva. K tome, čak 55 posto žena starijih od 65 godina u samačkim domaćinstvima, čime su u zoni rizika od siromaštva, pa je povećanje prihodovnog cenzusa i njegovo redovito usklađivanje s linijom siromaštva neophodno.

Stoga pokreću inicijativu za izmjene i dopune Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 150/2008) na način da se Članak 14.b  – stavak (1) mijenja i glasi:

(1) Osigurane osobe iz članka 14.a točke 5. ovoga Zakona ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna, ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi hrvatsku liniju siromaštva za tu godinu, koju Državni zavod za statistiku utvrđuje jednom godišnje za člana obitelji odnosno osiguranika samca. Stavak (2) se briše.

 

Sindikat umirovljenika od Kujundžića traži izmjenu cenzusa za dopunsko osiguranje
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap