Općina pozvala umirovljenike da se prijave za pomoć od 400 do 1.000 kuna!

Josip Mihaljević
2. veljače 2022.
Novosti
A- A+

Općina Viškovo zaprima zahtjeve za jednokranu godišnju novčanu pomoć za starije od 65 godina. Iznosi su, ovisno o prihodima od 400 do 1.000 kuna, a rokovi su otvoreni od 1. veljače do 31. ožujka 2022. godine.

kune i euri

Josipa Vrankulj | bauštela.hr

Od utorka 1. veljače u Općini Viškovo moguće je predati zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi se mogu predati do 31. ožujka 2022. godine.

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000 kuna mjesečno. Jednokratna pomoć dolazi u iznosima od 400 do 1.000 kuna, ovisno o prihodima:

  • prihod do 1.500 kuna – 1.000 kuna jednokratne pomoći
  • prihod od 1.500,01 do 2.500 kuna – 600 kuna jednokratne pomoći
  • prihod od 2.500,01 do 3.000 kuna – 400 kuna jednokratne pomoći

Napominju kako se kod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju prihodi propisani Zakonom odnosno “sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva odnosno od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.” Ipak, u ukupni mjesečni prihod NE ULAZI prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje temeljem postojećih brojnih prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te prihodi koji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ne uzimaju u obzir pri izračunu zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev su objavili na ovoj poveznici. 

Imaju i dodatne uvjete za ostvarivanje prava. Korisnik mora biti:

  • osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najamnje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva; ili
  • osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo.

Dodatno, u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini, ne smiju u vlasništvu ili suvlasništvu imati kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, a pravo na pomoć nemaju ni osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap