HZMO: Još pet država suspendira slanje potvrda o životu ili produljuju rokove

Josip Mihaljević
11. svibnja 2020.
Novosti
A- A+

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je još pet država koje su suspendirale ili produljile rok za dostavljanje ovjerenih potvrda o životu. Češka, Crna Gora, Bugarska, Australija i Sjeverna Makedonija obavijestile su HZMO o načinu na koji će isplaćivati mirovine korisnicima s boravištem u Hrvatskoj.

hzmo

Foto: HZMO | Youtube screenshot

Vezano uz izvanrednu situaciju izazvanu virusom SARS-CoV-2 Češka Republika, Crna Gora, Bugarska, Australija i Republika Sjeverna Makedonija obavijestile su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o načinu na koji će isplaćivati mirovinu korisnicima s boravištem u Hrvatskoj, s obzirom na potrebu dostavljanja potvrde o životu.

Ranije su to učinile i druge zemlje:

Češka Republika

Umirovljenicima koji žive u inozemstvu i primaju mirovinu iz češkog mirovinskog osiguranja na bankovne račune, mirovina će se i dalje isplaćivati na temelju dostavljene potvrde o životu.
Za vrijeme trajanja ove izvanredne situacije, najkasnije do 31. svibnja 2020. (ovaj datum se s vremenom može promijeniti), češka ustanova Czech Social Security Administration (u daljnjem tekstu: CSSA) prihvatit će potvrdu o životu bez službene verifikacije potpisa umirovljenika.

Potvrda o životu dostupna je na njihovoj web-stranici: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu.

Korisnik mirovine treba popuniti, potpisati i datirati tiskanicu potvrde o životu. Tako popunjenu tiskanicu potrebno je poslati češkoj ustanovi. Uz to, umirovljenik mora navesti razlog zašto potpis nije službeno ovjeren, npr. izvanredno stanje u zemlji boravišta zbog epidemije bolesti COVID-19.

Potvrde o životu mogu se poslati na sljedeću adresu:
ČSSZ
Křížová 25
22508 Praha 5
CZECH REPUBLIC

S obzirom na činjenicu da neke države mogu privremeno ograničiti ili čak potpuno obustaviti međunarodne poštanske usluge, umirovljenici mogu skenirati i/ili fotografirati tako popunjene i potpisane potvrde o životu i slati ih CSSA-u elektroničkim putem, tj.  na e-adresu: posta@cssz.cz
Višejezične verzije tiskanice potvrde o životu nalaze se na stranici: https://www.cssz.cz/web/en/forms
Sve informacije dostupne su na stranici: https://www.cssz.cz/web/en/payment-of-pensions-abroad-coronavirus

Crna Gora

Zbog novonastale situacije izazvane koronavirusom, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za vrijeme trajanja privremenih mjera neće obustavljati isplatu mirovine korisnicima s prebivalištem izvan Crne Gore, bez obzira na činjenicu da  potvrda o životu nije pravodobno dostavljena.

Bugarska

Nacionalni zavod za socijalno osiguranje (National Social Security Institute – NSSI) nastavit će isplaćivati bugarsku mirovinu korisnicima koji imaju boravište u inozemstvu. Isplata mirovinskih primanja nastavit će se sve dok se izvanredne mjere u državi u kojoj korisnik mirovine ima boravište ne ukinu. Nakon ukidanja izvanrednih mjera korisnici su obvezni u roku od 14 dana dostaviti potvrdu o životu Nacionalnom zavodu za socijalno osiguranje radi kontinuirane isplate mirovine.

Potvrde o životu prihvaćaju se i bez institucionalne ovjere, a korisnici ih moraju popuniti i potpisati te navesti razlog zašto nisu ovjerene. Popunjene tiskanice o životu mogu se poslati poštom ili elektroničkim putem na e-adresu: noi@nssi.bg.

Australija

Services Australia neće obustavljati isplatu australske mirovine sljedećih šest mjeseci u slučajevima kada korisnici mirovine nisu ispunili obvezu i dostavili tražene podatke australskom nositelju socijalnog osiguranja.

Manjem broju korisnika mirovina s boravištem u Republici Hrvatskoj (isključivo osobe starije od 80 godina života i koje borave izvan Australije najmanje dvije godine) koji su zaprimili tiskanice potvrda o životu produžuje se rok dostave popunjenih i propisno ovjerenih potvrda o životu do 30. lipnja 2020.

Sjeverna Makedonija

Fond na penziskoto i invalidskoto osiguruvanje na Makedonija nastavit će isplaćivati mirovinu korisnicima koji imaju boravište u inozemstvu.
Nakon prestanka izvanrednih okolnosti i uspostave poštanskog prometa korisnici imaju rok od 30 dana za dostavu potvrde o životu.

 

HZMO: Još pet država suspendira slanje potvrda o životu ili produljuju rokove
Popularno
Share via
Copy link
Powered by Social Snap