Nakon energetskog dodatka stiže i nacionalna mirovina: Zna se kada i koliko ljudi će je dobiti

Milan Dalmacija
14. listopada 2022.
Mirovine
A- A+

Isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan započet će u ponedjeljak, 17. listopada. Pravo na isplatu su ostvarile 6.224 osobe, a iz HZMO-a su još jednom podsjetili kako stariji građani koji nisu u mirovini mogu dobiti naknadu.

banka novac bankomat

Foto: Unsplash

U ponedjeljak 17. listopada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 6.224 korisnika, od kojih je 64,52 posto žena i 35,48 posto muškaraca. Za isplatu je osigurano 5.084.965,44 kuna iz državnog proračuna.

HZMO podsjeća da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su: da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kuna, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi i da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno od toga, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Pravo na nacionalnu naknadu korisniku pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi već navedeni uvjeti, odnosno od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani, poručuju iz HZMO-a.

Copy link
Powered by Social Snap