Kreće isplata nacionalnih naknada: HZMO objavio kada i koliko ljudi će je dobiti

Milan Dalmacija
12. kolovoza 2022.
Istaknuto
A- A+

Isplata nacionalnih naknada za starije osobe za srpanj kreće u srijedu, 17. kolovoza. Ona će sjesti na račune 6.068 osoba koje su zadovoljile kriterije HZMO-a.

hzmo

Foto: HZMO | Youtube screenshot

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestio je kako će isplata nacionalnih naknada za starije osobe za srpanj započeti u srijedu, 17. kolovoza i to korisnicima bankovnih računa. Ističu kako će naknadu dobiti 6.068 osoba, od koji je 64,9 posto žena i 35,1 posto muškaraca. Za to je iz državnog proračuna osigurano 4.967.618,40 kuna.

Inače, pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji uz 65 godina života i prebivalište na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina mora zadovoljiti i sljedeće uvjete:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kuna
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
  • korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu korisniku pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su svi uvjeti ispunjeni. Korisnicima mirovine pravo na naknadu pripada od prvog dana nakon obustave isplate mirovine, a isto vrijedi i za korisnike zajamčene minimalne naknade. Zahtjev za nacionalnu naknadu se može podnijeti bilo kada u područnoj jedinici HZMO-a, preporučenom poštom ili putem sustava e-Građani, napominju iz HZMO-a.

Popularno
Copy link
Powered by Social Snap